AKTUELLT I VÄSTERNORRLAND

24 januari: Nytt coronavirus i Kina

Innehållet gäller Västernorrland

Just nu pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, 2019-nCoV, med koppling till staden Wuhan i provinsen Hubei, som ligger i centrala Kina. Coronavirus orsakar allt från lindriga luftvägssymtom till allvarlig lunginflammation.

Till och med 2020-01-22 har över 400 laboratoriebekräftade fall rapporterats. De flesta fallen har konstaterats i Wuhan, men fall har även förekommit i andra delar av Kina samt i Thailand, Japan, Sydkorea och USA. Samtliga av dessa fall har varit i Wuhan före insjuknandet. Några dödsfall har förekommit. De sjuka personerna kan kopplas till en fisk- och djurmarknad i staden Wuhan. Smitta från människa till människa har bekräftats, men några exakta uppgifter om hur effektiv spridningen är finns ännu inte.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Till toppen av sidan