Aktuellt i Västernorrland

4 mars: Möjligt att boka vaccinationsresa om du har behov

Innehållet gäller Västernorrland

Uppdatering: Du har bara rätt till ersättning för vaccinationsresa inom den kommun där du är folkbokförd eller till närmaste vaccinationsställe från där du har din folkbokföringsadress. Du som har stort behov av hjälp med att ta dig till vaccinationslokalen och tillhör någon av de målgrupper som beskrivs kan boka en vaccinationsresa. Om du kan resa själv ska du göra det för att inte belasta samhällets resurser mer än nödvändigt. Erbjudandet om vaccinationsresa gäller från 1 mars – 31 december 2021 enligt vissa kriterier.

Kvinna stående med mobiltelefon
Kvinna stående med mobiltelefon utomhus.

Du har rätt till vaccinationsresa i taxi om:

 • du bor på särskilt boende. I gruppen ingår även personer med hemsjukvård.
 • du har färdtjänsttillstånd.

Beställ vaccinationsresa i taxi 

 • Beställ din taxiresa genom att ringa DinTur kundcenter på telefon: 0690-76 40 09.
 • Bokningen är öppen vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00.
 • Resan ska beställas i så god tid som möjligt och senast två vardagar innan resdag.
 • Resa kan endast bokas mellan folkbokföringsadress och närmaste vaccinationsställe eller alternativt vaccinationsställe inom den kommun som du är folkbokförd i. Om du bokar vaccinering i annan kommun än den du är folkbokförd i så måste du bekosta din resa själv. Vid beställning så ska resan till vaccinationsstället samt tillbakaresan bokas vid samma tillfälle
 • Då många personer ska transporteras under en begränsad tidsperiod så kan längre väntetider förekomma. Vi ber om överseende med detta.
 • Vid beställning så ska färdtjänsttillstånd finnas inregistrerat hos DinTur.
 • Personer som har hemsjukvård eller bor på särskilt boende men saknar färdtjänsttillstånd bör kunna styrka att de har hemsjukvård eller bor på särskilt boende.

Du har rätt till ersättning för vaccinationsresa i egen bil om:

 • du är över 65 år.
 • du är 18-65 år och av hälsoskäl tillhör en riskgrupp.

Riskgrupp definieras enligt Folkhälsomyndighetens definition:

 • Personer som har genomgått benmärgstransplantation eller annan organtransplantation
 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck)
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • Kronisk lever- eller njursvikt inkl. personer med dialysbehandling
 • Diabetes typ 1 och typ 2
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom.

Beställa vaccinationsresa i taxi 

 • Beställ din taxiresa genom att ringa DinTur kundcenter på tfn. 0690-76 40 09.
 • Bokningen är öppen vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00.
  Resan ska beställas i så god tid som möjligt och senast två vardagar innan resdag.
 • Resa kan endast bokas mellan folkbokföringsadress och vaccinationsställe. Vid beställning så ska resan till vaccinationsstället samt tillbakaresan bokas vid samma tillfälle.
 • Då många personer ska transporteras under en begränsad tidsperiod så kan längre väntetider förekomma. Vi ber om överseende med detta.
 • Vid beställning så ska färdtjänsttillstånd finnas inregistrerat hos DinTur.
 • Personer som har hemsjukvård eller bor på särskilt boende men saknar färdtjänsttillstånd bör kunna styrka att de har hemsjukvård eller bor på särskilt boende.

Begära ersättning för vaccinationsresa i egen bil

 • Begäran om ersättning sker i efterhand när vaccinationen är slutförd och samtliga resor är utförda.
 • Ersättning ges med 1,85 kronor per kilometer för sträckan mellan din bostad och ditt vaccinationsställe.
 • Vid begäran om ersättning så ska kopia av vaccinationsintyg bifogas.
 • Om du är under 65 år och av hälsoskäl tillhör riskgrupp så måste underlag från vården bifogas som styrker att du tillhör riskgrupp.
 • Du ansöker om reseersättning genom att skicka in vaccinationsintyg. samt eventuellt intyg från vården. Allt skickas i original till regionens sjukresekontor. Ingen särskild blankett behövs för att ansöka om ersättning
 • Vid utbetalning till bankkonto lämnas ingen avisering. Belopp under 50 kronor betalas inte ut förrän i slutet av året eller när eventuella ytterligare ersättningsansökningar inkommit

Kontaktuppgifter Region Västernorrlands sjukresekontor:
Adress: Region Västernorrland, Sjukresor, 871 85 Härnösand
Telefon: 0611-804 02 (telefontid klockan 08.00-09.00 helgfria vardagar)
e-post: sjukresor@rvn.se

Till toppen av sidan