AKTUELLT I VÄSTERNORRLAND

25 oktober: 48 fall av kikhosta i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

48 fall av kikhosta hittills i år i Västernorrland

Hittills i år har det upptäckts 48 fall av kikhosta i Västernorrland, vilket är betydligt fler än tidigare år.

- Antalet fall av kikhosta varierar år från år liksom många andra infektionssjukdomar. Exakt vad den här variationen beror på vet man inte, men det är säkert många faktorer som bidrar. I år har vi haft fler fall än på många år, säger Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Allvarlig sjukdom för spädbarn

Kikhostan är en smittsam sjukdom som ger kraftig och långvarig hosta. Det är viktigt att spädbarn som drabbas får behandling i form av antibiotika så att inte sjukdomstillståndet förvärras. Sjukdomen kan vara allvarlig och till och med livshotande för spädbarn (särskilt de som är yngre än sex månader). Det är viktigt att du kontaktar din hälso/vårdcentral om du får långvarig hosta.

- De viktigaste förebyggande åtgärderna är att alla barn vaccineras enligt barnvaccinationsprogrammet samt att undvika att utsätta spädbarn för kikhostesmitta. Om ett spädbarn ändå smittas bör det få antibiotika i förebyggande syfte, säger Hans Boman, smittskyddsläkare.

I vaccinationsprogrammet för barn ingår kikhostevaccin vid fem tillfällen: vid tre, fem och tolv månaders ålder, när barnet är fem-sex år samt i 14-16 års åldern. Du minskar risken att ditt barn utsätts för kikhosta om du följer vaccinationsprogrammet.

Läs mer på 1177 Vårdguiden
Mer information om kikhosta finns att läsa under sjukdomar och besvär.

 

 

Till toppen av sidan