Aktuellt i Västernorrland

14 maj: Hög vaccinationstäckning i länet – nu är det dags för dos två

Innehållet gäller Västernorrland

Vaccinationstakten i Västernorrland är fortsatt hög. Andelen invånare som fått vaccin är betydligt större än i Sverige som helhet. De närmaste veckorna kommer majoriteten av vaccinleveranserna gå till dos två, vilket medför ett tillfälligt uppehåll för nya vaccinationer med första dosen. Det kommer att finnas viss tillgång till restdoser denna period.

Hand som håller i vaccinationsdos
Hand som håller i vaccindos.

I slutet av förra veckan hade över 43 procent av västernorrlänningarna fått minst en dos vaccin, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. I Sverige som helhet var motsvarande siffra 37 procent och i en storstadsregion som Stockholm 31 procent.

Ånge i topp

Framförallt har många mellan 60 och 69 år vaccinerat sig i Västernorrland i jämförelse med riket som helhet. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik hade 85 procent av alla länsbor i den åldersgruppen fått minst en dos vaccin i slutet av förra veckan.

Bland kommunerna inom länet är det i Ånge som vaccinationstäckningen är allra högst.

– I Ånge har vi passerat 50 procent vaccinerade invånare. Det är riktigt bra. Där, och i hela länet, har personalen som jobbar med det här gjort ett fantastiskt jobb, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare i Västernorrland.

Paus för första dosen

I ungefär hälften av rikets regioner har vaccinationsarbetet nått fram till fas fyra. I Västernorrland kommer det att dröja några veckor till. Det beror främst på att allt vaccin har använts för att vaccinera de äldre invånarna – vilket är en relativt stor grupp i länet.

– Vi har kunnat använda vaccinet till de grupper det är avsedda för. Nu kommer vi prioritera att ge dos två de närmaste veckorna, säger Karin Sellgren.

Eftersom i princip allt vaccin ska gå till dos två blir det en tillfällig paus för nya vaccineringar. Fas fyra, som omfattar den stora allmänheten, kommer preliminärt att starta i liten skala under vecka 23 och i stor skala under midsommarveckan.
Mer information om När och hur du kan boka tid för vaccination mot covid-19 

Till toppen av sidan