AKTUELLT I VÄSTERNORRLAND

7 februari: God beredskap inför coronavirus i Region Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Vid regionen har en arbetsgrupp bildats som följer utvecklingen av coronaviruset 2019-nCoV. Skulle bekräftade fall av coronavirus upptäckas i länet är beredskapen god för att kunna hantera dem.

I arbetsgruppen ingår bland andra smittskyddsläkare, hygienläkare, infektionsspecialist, klinisk mikrobiolog och chefsläkare. En handlingsplan finns framtagen för vårdens handläggning av smittade.

- Skulle vi få bekräftade fall i länet kommer dessa i första hand att behandlas på infektionskliniken på sjukhuset i Sundsvall. Vi följer utvecklingen noga och har regelbundna avstämningar med Folkhälsomyndigheten. Jag bedömer vår beredskap för eventuell smitta som mycket god, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Personer som besökt den drabbade Hubeiprovinsen eller andra delar av Kina med pågående smittspridning och insjuknar med influensaliknande symtom som feber, hosta eller andningsbesvär uppmanas att ta kontakt med sjukvården, i första hand via 1177 på telefon.

Till toppen av sidan