Aktuellt i Västernorrland

1 februari: Förbättrade möjligheter att provta sig för de som saknar e-legitimation

Innehållet gäller Västernorrland

Nu finns det möjlighet även för dig som saknar e-legitimation att testa dig för pågående covid-19 infektion. Bokning av tid gör du då via din hälso- eller vårdcentral, men du testar dig på samma sätt som egenprovtagning.

Provtagningsmaterial egenprovtagning
Provtagningsmaterial egenprovtagning.

Nu har Region Västernorrland sett över vilka möjligheter som finns och nu hittat en lösning för att patienter utan e-legitimation ska kunna boka tid för egenprovtagning covid-19 på sin hälso- eller vårdcentral.

  • Provtagning för patienter utan e-legitimation räknas som egenprovtagning, men kommer att tas på hälso- och vårdcentralerna och analyseras på ABC-lab i Stockholm.
  • Alla som har möjlighet ska fortsätta att beställa egenprovtagning genom att logga in på 1177.se.
  • Alla prover som tas via egenprovtagning skickas till ABC-lab i Stockholm för analys.
  • De prov som inte räknas som egenprovtagning skickas till laboratoriemedicin på sjukhuset i Sundsvall för analys.

Stor efterfrågan att få provta sig för covid-19

Sedan mitten av november förra året har efterfrågan på provtagning legat över regionens egen analyskapacitet, trots ett intensivt arbete av personalen. Laboratoriemedicin har därför varit tvungna att prioritera och säkerställa provsvar för inneliggande patienter, personer på särskilda boenden, vårdpersonal och annan samhällsviktig personal. 

-  Vi har för närvarande en god kapacitet i regionen både för provtagning och smittspårning. Det är viktigt att alla invånare fortsätter att provta sig vid symtom på covid-19 för att vi ska kunna hålla nere smittspridningen så mycket som möjligt, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Mer information hittar du i artikeln Egenprovtagning 

Till toppen av sidan