Aktuellt i Västernorrland

12 april: Allergier och vaccination mot covid-19

Innehållet gäller Västernorrland

De allra flesta personer med allergier och tidigare allergiska reaktioner kan vaccinera sig utan risk för att få en svår allergisk reaktion. När någon har fått sin vaccination övervakar vi den vaccinerade i minst 15 minuter.

Vaccination mot covid-19
Kvinna som vaccineras mot covid-19

Detta gör vi för att tidigt upptäcka eventuella symtom som tyder på allergisk reaktion. I varje vaccinationslokal finns beredskap med basläkemedel för att ta hand om en svår allergisk reaktion.

Man har sett akuta allergiska reaktioner på alla vacciner som finns godkända mot covid-19. Om du tidigare har haft en så svår allergisk reaktion att du har behövt söka akut vård på sjukhus eller vård på hälso- eller vårdcentral kan du ha en ökad risk för en ny svår allergisk reaktion.

Därför ska du om du haft en sådan reaktion kontakta din hälso- eller vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller telefon innan du bokar tid för vaccination, för att få råd hur du ska bli vaccinerad på ett säkert sätt.

En svår allergisk reaktion kommer oftast väldigt snabbt, inom 30 minuter. Reaktionerna kan vara till exempel:

  • andnöd
  • illamående och kräkningar
  • kraftig hjärtklappning
  • eller att du svimmar

Utökad övervakning

De som tidigare haft en svår allergisk reaktion ska vaccineras med utökad övervakning. Det kommer att göras på våra tre sjukhus i länet. Det går inte att själv välja att vaccineras med utökad övervakning. Sjuksköterska eller läkare på hälso- eller vårdcentralen gör en bedömning om man kan vaccineras i vanlig lokal eller behöver remiss till någon av lokalerna med utökad övervakning. 

Alla godkända vacciner skyddar mycket bra mot allvarlig sjukdom med covid-19 och alla vaccinerna har sällsynta rapporter med svår allergisk reaktion. Det går inte att välja vaccin.

Till toppen av sidan