Aktuellt i Västernorrland

9 november: Stor efterfrågan på provtagning för covid-19

Innehållet gäller Västernorrland

Nu är det stor efterfrågan på provtagning för covid-19 i Västernorrland.

Person som surfar i mobil på webbplatsen 1177.se.

- För att det inte ska uppstå väntetider till våra utlämningsställen är det viktigt att endast personer med symtom beställer provtagningsmaterial via 1177.se, säger Karin Sellgren, projektledare för provtagning i Västernorrland.

Flera av Region Västernorrlands utlämningsställen som delar ut självtest är nu nära sin maxkapacitet och efterfrågan bedöms vara fortsatt stor framöver.
- Trycket har ökat drastiskt den senaste tiden och det innebär att på flera apotek riskerar det att uppstå väntetider för att hämta ut självtest för covid-19, säger Karin Sellgren.

Endast personer med symtom ska provtas

Det är viktigt att du bokar egenprovtagning enbart om du har ihållande symtom i minst ett dygn. Tillfälliga symtom som att du känner dig lite hängig ska inte medföra att du bokar egenprovtagning om du redan nästa dag känner dig återställd. Inte heller rinnande näsa efter utomhusvistelse eller besvär som du känner igen sedan tidigare som till exempel allergi och migrän, är skäl för provtagning.

- Det är viktigt att du inte beställer egenprovtagning i onödan eftersom det då kan ta slut på tider och provtagningsmaterial för dem som verkligen behöver det, säger Karin Sellgren.

Personer utan symtom är endast aktuella för provtagning om en smittspårare eller vårdpersonal gör en sådan bedömning. Det kan till exempel ske om det finns en annan person i samma hushåll där personen bor, som har bekräftad covid-19.

Du som är frisk och ska resa utomlands ska vända dig till särskilda företag som erbjuder testning och reseintyg, mer information om reseintyg finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Samma trend som i övriga Sverige

Efter de senaste veckornas snabba ökning av bekräftade fall av covid-19 i Västernorrland finns ett ökat behov av provtagning i länet.

- Vi följer just nu samma trend som många andra regioner i Sverige med en snabb ökning av bekräftade fall av covid-19. Därför behöver vi på fler sätt säkra tillgången till provtagning så att vi tidigt kan hitta smittade personer och påbörja smittspårning, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare.

Mer information om provtagning finns i artikeln Egenprovtagning

Till toppen av sidan