Aktuellt i Västernorrland

7 maj: Högt tryck på provtagningen för covid-19 i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Över 70 procent av den provtagningskapacitet som Region Västernorrland har för egenprovtagning av covid-19 har nyttjats i länet den senaste månaden. Flera av provtagningsstationerna, med så kallad drive-in, har nått upp till 97-99 procent av sin kapacitet i dagsläget.

Provtagningsstationen Gärdehov i Sundsvall. Vy ovanifrån på bilkö.
Bilköer när många ville provta sig vid provtagningsstationen Gärdehov i Sundsvall.

- I den situation som Region Västernorrland befinner sig i med mycket hög smittspridning är det viktigt att alla invånare med symtom både snabbt och enkelt ska kunna provta sig för covid-19, säger Anna-Lena Lundberg, funktionsgrupp provtagning, områdesdirektör närsjukvårdsområde norr.

Från apoteksutlämning till provtagningsstation

Förra sommaren startade Region Västernorrland med apoteksutlämning av provtagningsmaterial för egenprovtagning runtom i länet. Från och med december utökades möjligheten att provta sig, genom drive-in, vid olika provtagningsstationer. I nuläget sker cirka 7000 prov per vecka inklusive utlämningarna vid apotek. Den egna provtagningskapaciteten har succesivt byggts ut och i dag kan regionen själva analysera omkring 2 000 prover i veckan.

Provtagningsstationerna tillgängliga hela sommaren

- Innan majoriteten av invånarna har hunnit att bli vaccinerade och när vi nu har en pågående pandemi är det viktigt att den som behöver också kan provta sig. Därför kommer vi inte stänga möjligheten för egenprovtagning förrän efter sommaren, säger Eva Billberg, samordnare provtagning.

Provtagningsstationerna finns tillgängliga så länge ett behov finns. Ett ytterligare alternativ som eventuellt kommer att vara möjligt i sommar är möjligheten att hämta ut ett provtagningspaket utan ombud vid utsedda lådor på lämpliga platser runtom i våra kommuner. Mer information kommer när det blir aktuellt.

Till toppen av sidan