Aktuellt i Västernorrland

5 maj: Belastning hög på vården- vi kan inte tillåta oss att slarva

Innehållet gäller Västernorrland

Smittspridningen i Västernorrland av covid-19 är fortfarande en av de högsta i Sverige, men har minskat något de senaste två veckorna. Belastningen på länets sjukhus är hög och beräknas fortsätta vara det ett tag till.

Kvinna vid cykel
Kvinna med cykel.

- Belastningen på vården är delvis ett resultat av hur väl vi har lyckats följa rekommendationerna. När vi följer rekommendationerna går smittspridningen ner men den kan lika gärna vända uppåt igen om vi börjar slarva. Det kan vi inte tillåta oss att göra i det här läget, säger Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Läget i länet

Smittspridningen minskade med 17 procent jämfört med vecka 16. Vi tycks därmed ha passerat kulmen på den tredje vågen, vilket stämmer med prognoserna.

I Örnsköldsvik har antalet positiva fall halverats jämfört med vecka sexton. Smittspridningen har också gått ner i Sollefteå men har ökat i alla andra kommuner utom Ånge. Mest har smittspridningen ökat i Sundsvalls kommun som nu har den högsta smittspridningen i länet i absoluta tal.

Även om smittspridningen nu minskar något i länet så ligger den fortfarande på en mycket hög nivå. Under vecka 17 analyserades 9 195 prover varav närmare 14 procent eller 1 238 var positiva.

Under vecka 16 var 17 procent av de provtagna positiva. 63 personer vårdas just nu för covid-19 på våra sjukhus, varav 12 på IVA. Totalt har 24 554 fall av covid-19 hittills bekräftats i Västernorrland och 459 personer har avlidit.

- Smittspridningen är fortfarande stor och sker överallt i samhället: På arbetsplatser inklusive skolor, i familjer och i andra miljöer. Vi kan inte se några särskilda aktiviteter som ”sticker ut”, säger Hans Boman.

Rekommendationerna gäller alla

Utifrån den allvarliga situationen med den höga smittspridningen av covid-19 i länet beslutade smittskydd i samråd med Länsstyrelsen Västernorrland i förra veckan att skärpa de regionala rekommendationerna i Västernorrland mellan 30 april och 23 maj.

Samtliga rekommendationer, såväl Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer och de utökade och skärpta regionala rekommendationerna gäller alla, också vaccinerade och personer som haft covid-19.

- Den som har haft covid-19 anses immun i sex månader, men för säkerhets skull är det bäst om alla iakttar rekommendationerna för att förebygga smittspridning tills vidare, säger Hans Boman.

En mindre andel av de vaccinerade kan också få milda covid-19-infektioner, kanske helt utan symtom, då de ändå är smittsamma för omgivningen.

Fortsatt snabb vaccinationstakt

Vaccinationerna i länet går framåt i snabb takt. Vi nådde med god marginal regeringens mål om att ha vaccinerat minst 80 procent av 65-plussarna innan 30 april.
Över 40 procent av västernorrlänningarna har fått sin första dos och vi vaccinerar nu i huvudsak personer inom fas tre. På tisdagen kunde vi också öppna tidbokningen för ytterligare en grupp, personer som är 18 och äldre och tillhör någon av de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten beskrivit.

Parallellt med detta fortsätter vi att vaccinera grupper inom fas 1 och 2 som ännu inte blivit vaccinerade.

- Vaccinationsarbetet löper på bra och vi har nu vaccinerat cirka 102 000 doser. Ungefär 22 000 personer har fått två doser och är därmed färdigvaccinerade, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare, Region Västernorrland.

Färre vaccindoser av dos 1

Inom de närmaste veckorna går vi in i en fas där det vaccin vi får i huvudsak behövs för att vaccinera dos 2. Det innebär samtidigt att det blir färre dos 1-tider att boka under ett par veckor.

- Utifrån den vaccinprognos vi har idag kan vaccination av allmänheten under 60 år troligtvis starta i början av juni. Vi anpassar starten utifrån tillgången på vaccin, säger Karin Sellgren.

Inget normalt liv förrän tidigast i höst

Om leveranserna av vaccin kommer i enlighet med plan beräknas vaccinationstakten fortsättningsvis att ligga på cirka 15 000 vaccinationer i veckan. Det nationella målet är att alla invånare över 18 år ska ha fått en första dos vaccin 5 september.

- Förutsatt att alla fortsätter att följa rekommendationerna och väljer att vaccinera sig när möjligheten finns så kan vi förhoppningsvis se fram emot en sommar med färre restriktioner och en mer normal höst. Men vi är inte där än, säger Hans Boman.

Regionala skärpta rekommendationer

 

Till toppen av sidan