Nyhetsarkiv Västernorrland

4 april: Fjärde dos för dig som är 65 år eller äldre

Innehållet gäller Västernorrland

Nu erbjuds du som är 65 år eller äldre en fjärde dos vaccin mot covid-19. Anledningen är den ökade smittspridningen i vissa delar av Europa och att vaccinets effekt avtar med tiden.

Hand med handske håller i vaccinationsdos
Om du har fyllt 65 år så kan du boka tid för vaccindos 4 mot covid-19.

-  Smittspridningen av covid-19 fortsätter även här i Sverige, även om det är på en lägre nivå än i vissa andra delar av Europa. En fjärde dos ger ett förlängt skydd mot allvarlig sjukdom och död på grund av covid-19, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Fyra månader sedan den tredje dosen

Den fjärde dosen har sedan en tid tillbaka rekommenderats till personer över 80 år, personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) samt personer som har hemtjänst eller hemsjukvård. Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla som är 65 år eller äldre att ta en fjärde dos.

- För många i denna åldersgrupp har det nu gått fyra månader och det finns ett behov av att fylla på med ytterligare en dos vaccin, säger Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef för vaccinationer, provtagning och smittspårning kopplat till covid-19.

Personer med immunbrist

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att personer som är 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist ska erbjudas ytterligare en dos vaccin mot covid-19.

- Planering pågår för att kunna erbjuda dessa personer ytterligare en dos vaccin mot covid-19. Vi återkommer med mer information om vilka patientgrupper det handlar om och när de kan boka tid, säger Malin Plantin Sjöblom.

Ta alla rekommenderade doser

För personer som är helt ovaccinerade eller av någon anledning har avvaktat med att ta någon dos, till exempel på grund av att de insjuknat i covid-19, är det inte för sent att vaccinera sig med en första, andra eller tredje dos vaccin.

-  Vi erbjuder alla doser på samtliga vaccinationsenheter och det finns vaccinationsmöjligheter i alla kommuner i länet. Det är absolut inte för sent att vaccinera sig och få ett bra skydd mot covid-19, säger Malin Plantin Sjöblom.

 
 
Till toppen av sidan