Aktuellt i Västernorrland

30 april: Patientavgift för digitala vårdmöten börjar gälla från 1 maj

Innehållet gäller Västernorrland

Den pågående coronapandemin har lett till högt tryck på nya lösningar, som att kunna erbjuda digitala alternativ till fysiska möten där det är möjligt. Flera verksamheter inom Region Västernorrland tar steg för att erbjuda digitala vårdmöten. Nu har beslut fattats om nivå på patientavgift som ska tas ut, och dessa börjar gälla från 1 maj.

Avgiften är på 200 kronor för vuxna. Det tas ingen avgift av barn och ungdomar till och med att de fyllt 19 år eller för den som fyllt 85 år.

Den gäller för vårdmöten, som enligt definitionen innebär att det fullt ut ersätter ett fysiskt mottagningsbesök.

  • man ska använda en metod som säkerställer identifiering av patienten.
  • krav på sekretess uppfylls

Det gäller till exempel inte om digital teknik används för bedömning och rådgivning när man kontaktar en hälsocentral för att boka en tid eller med frågor om sin hälsa. Det räknas inte som ett vårdmöte.

Avgift tas ut oberoende av om du som patient möter en läkare eller annan vårdpersonal. Precis som för fysiska besök tas det ut en avgift om du uteblir utan att ha avbokat senast två timmar innan stängning dagen innan. Du debiteras då besöksavgiften 200 kronor och en administrationsavgift på 50 kronor.

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Vården i Västernorrland

Till toppen av sidan