AKTUELLT I VÄSTERNORRLAND

27 oktober: Dags att vaccinera dig mot säsongsinfluensan

Innehållet gäller Västernorrland

I år är det viktigare än någonsin att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Influensa delar många symtom med covid-19 och sjukvården vädjar nu till allmänheten att vaccinera sig för att inte belasta sjukvården med säsongsinfluensa.

Kvinna som blir vaccinerad i armen.
Kvinna som blir vaccinerad för säsongsinfluensan.

I år kan de som tillhör riskgrupper vaccinera sig från och med den 3 november. Du hittar aktuell information vad som gäller för just din hälso/vårdcentral med tider och bokning genom att gå in på Hitta vård och välja den hälso/vårdcentral du vill komma i kontakt med.

Den 1 december får övriga möjlighet att vaccinera sig. Då många hälso- och vårdcentraler tidigare haft drop-in-besök för vaccinationer mot säsongsinfluensa blir det i år tidsbokning och på så sätt förutsättningar att kunna hålla distans.

Vaccinera dig om du har fyllt 65 år

Rekommendationen är att alla som fyller 65 år i år eller är över 65 år vaccinerar sig, även om man känner sig helt frisk. I den åldern har immunförsvaret försämrats och risken att drabbas av komplikationer av influensan ökar. Även gravida och kroniskt sjuka bör vaccinera sig.

Det är främst barn och ungdomar som blir sjuka i influensa och som sprider smittan vidare men det är för de äldre som sjukdomen kan vara allvarlig.

Mellan 200 000 och 1,5 miljoner svenskar beräknas smittas av influensa varje år. Följdsjukdomar, som exempelvis lunginflammation, kan ge svåra komplikationer och även vara livshotande. Influensan är olika svår varje år och kan kulminera vid olika tidpunkter. Hur det kommer att se ut i år är svårt att förutse.

Olika symtom

Influensa kännetecknas alltid av symtom som: 
hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta.
För en vuxen kan det ta flera veckor att återhämta sig fullständigt.

Det finns flera typer av influensavirus och årets vaccin innehåller skydd mot alla de fyra aktuella virustyperna.

Det är kostnadsfritt att vaccinera dig om du tillhör en riskgrupp.

Mer information om säsongsinfluensa och vilka som är riskgrupper hittar du i regionala artikeln Säsongsinfluensa.

Hitta din vård/hälsocentral i Västernorrland

Till toppen av sidan