Aktuellt i Västernorrland

27 november: Sjukhus ställer in vissa planerade operationer - berörda patienter kontaktas

Innehållet gäller Västernorrland

Sjukhusen i Sundsvall och i Örnsköldsvik har ställt in vissa operationer på grund av pandemin. Detta gäller planerade (elektiva) operationer som kräver inneliggande vård.

Illustration sjukhusbyggnad, stiliserad

Undantagna är akuta operationer, tumörkirurgi som ej kan anstå samt ögonoperationer. Den dagkirurgiska vården fortsätter som tidigare.

Du som berörs kontaktas

Patienter som berörs av de inställda operationerna kommer att kontaktas personligen.

Kom till din bokade tid

Har du en tid för operation och inte har fått något meddelande kring detta är det viktigt att du följer de förberedelser du informerats om och kommer till din bokade tid.

Så påverkas vården i Västernorrland under covid-19

Till toppen av sidan