Aktuellt i Västernorrland

27 maj: Lättnader för idrotten i Västernorrland från 1 juni

Innehållet gäller Västernorrland

Från och med den 1 juni blir det lättnader för idrotten i Västernorrland, meddelar smittskyddsläkare Hans Boman. Det gäller bland annat tävling, match och läger för barn, publiktak på upp till 500 personer utomhus och 150 utövare vid tävlingar i skog, på vatten och väg.

Friidrott
Friidrottsträning.

För ett par veckor sedan meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att lättnader i de nationella restriktionerna samt i pandemilagen ska träda i kraft den 1 juni. Detta rör bland annat olika maxantal för publik beroende på om det är utomhus eller inomhus samt lättnader i restriktioner för tävling, match och sommarläger.

Detta gäller från och med 1 juni i Västernorrland

  • Tävling och match samt mindre cuper utomhus och inomhus tillåts för barn och ungdomar.
  • Sommarläger och kollo tillåts för barn och ungdomar.
  • Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus.
  • Tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts för 150 personer.
  • 500 personer tillåts för publik med anvisad plats utomhus.
  • 100 personer tillåts för publik utan anvisad plats utomhus.
  • 8 personer tillåts fortsatt för publik utan anvisad plats inomhus.
  • 50 personer tillåts för publik med anvisad plats inomhus.

Samtidigt gäller fortfarande att alla ska ta hänsyn till allmänna råd och rekommendationer om att till exempel hålla avstånd.

I Västernorrland gäller skärpta regionala råd fram till den 31 maj och sedan tidigare också ett beslut om att inte tillåta enstaka matcher för barn och unga fram till och med den 4 juni. Detta beslut upphör nu med lättnaderna från 1 juni.

Bättre smittläge nu

Då smittläget förbättrats väsentligt i Västernorrland de senaste veckorna har Hans Boman, efter samråd med RF-SISU Västernorrland, beslutat att länet följer de delar av de nationella råden som är kopplade till idrotten redan från den 1 juni. Det innebär att tävling och match samt mindre cuper utomhus och inomhus tillåts för barn och ungdomar redan från 1 juni.

Att anpassa smittskyddsåtgärder utifrån smittläge och belastning på hälso- och sjukvården bygger på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärder och nyttan som lättnaderna ger samt de negativa effekter åtgärderna har.

Smittspridningen i länet är visserligen fortfarande hög men har dock minskat med över 70 procent sedan mitten av april och sticker inte längre ut nationellt, samtidigt som belastningen på sjukvården nu börjat gå ner. Det är då ur ett samlat folkhälsoperspektiv rimligt att medge lättnader för bland annat idrottsaktiviteter, inte minst med tanke på barns och ungas välbefinnande.

Till toppen av sidan