Aktuellt i Västernorrland

26 maj: Nya rekommendationer-gravida ska vaccineras

Innehållet gäller Västernorrland

I går tisdag kom beslut från Folkhälsomyndigheten om nya rekommendationer för vaccination av gravida kvinnor. Nu kommer du som är gravid att efter graviditetsvecka tolv erbjudas vaccination mot covid-19 under fas fyra, på samma sätt som andra personer.

Kvinna med barn sittande i soffa
Kvinna med barn i soffa

Till att börja med rekommenderade inte Folkhälsomyndigheten vaccination av gravida. I slutet av april togs beslut om att inkludera gravida kvinnor som ingick i riskgrupp i fas tre.

Du som är gravid rekommenderas nu att vaccinera dig efter graviditetsvecka 12. Du kan vaccinera dig samtidigt som andra i din ålder.

Nya rön och studier

Folkhälsomyndigheten har fattat beslutet utifrån nya rön, studier och uppföljningar kring säkerhet. Ingenting pekar på att riskerna för biverkningar är större för gravida än andra personer.

De vaccin som används idag till personer yngre än 65 år är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. I Sverige kommer vaccination att rekommenderas för gravida utan annan underliggande sjukdom, sedan de passerat tolfte graviditetsveckan.

Mer information om graviditet och hur du ska förhålla dig under pandemin finns att läsa på sidan Vaccination mot covid-19

Till toppen av sidan