Aktuellt i Västernorrland

2 augusti: Nu har bokningen öppnat för dig som fyller 16 i år!

Innehållet gäller Västernorrland

Från och med på måndag den 2 augusti kan alla som är 16 år och äldre i Västernorrland boka tid för vaccination mot Covid-19.

Ung man håller upp ärmen på sin t-shirt för att visa plåstret där han fått sitt vaccin. Han ser nöjd ut.

- Det känns bra att vi kan starta vaccineringen av 16 och 17-åringarna innan skolstarten, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Alla som är födda 2005 eller tidigare kan själva boka sin vaccinationstid på 1177.se och behöver inte använda e-legitimation. Däremot ska de som vaccinerarar sig utan att vårdnadshavaren är med visa legitimation i vaccinationslokalen.

- Bokningen för ungdomarna öppnar på måndag, men tyvärr är antalet tider inte så många som vi hade önskat, eftersom tillgången på vaccin är begränsad. En stor del av tiderna de närmaste veckorna är redan upptagna av dem som ska få dos 2, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Västernorrland. 

Nya tider släpps allt eftersom

De första tiderna som går att boka för dig som hör till åldersgruppen är på torsdag den 5 augusti. Antalet 16-17-åringar i Västernorrland är totalt drygt 5700 personer, vilket är en relativt liten åldersgrupp. 

- Även om inte alla tider släpps direkt, utan allt eftersom, kommer det att finnas vaccin åt alla som vill vaccinera sig under hösten.  Vår förhoppning är självklart att hinna påbörja vaccineringen av så många ungdomar som möjligt innan skolorna startar, säger Hans Boman. 

Samtyckesblankett

Du som inte fyllt 18 kan använda en samtyckesblankett som vårdnadshavare kan skriva under för att visa samtycke till att barnet vaccinerar sig. Blanketten går att skriva ut här på 1177.se och kommer även att finnas tillgänglig i vaccinationslokalerna och på hälsocentralerna.

Boka tid på vaccinationsenhet i Västernorrland

Samtyckesblankett för dig under 18 år RVN (pdf)

Om du vill vaccinera dig, men inte har vårdnadshavarnas skriftiga samtycke, kan vaccinatören göra en mognadsbedömning på plats. Om den bedömer det som lämpligt har du rätt att själv bestämma över din vaccination.

Flera skäl att vaccinera sig

Hans Boman betonar vikten av att så många som möjligt av ungdomarna tar vaccinet.  

- Även om de inte blir lika sjuka som äldre personer gäller det att hindra smittan från att ta ny fart. Det handlar dels om att skydda andra som är mer känsliga, dels om möjligheterna att kunna resa, idrotta och gå i skolan som vanligt igen. Vi vet också att Deltavarianten av viruset som nu dominerar är mer smittsam än de tidigare varianterna och att allt fler yngre personer har insjuknat i covid-19 under våren och sommaren, säger han. 

Drygt åtta av tio har fått vaccin

Vaccinationsviljan i länet fortsätter att vara hög. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik, som sträcker sig fram till slutet av förra veckan, har 83 procent av alla länsbor över 18 år fått minst en dos vaccin och mer än varannan person är färdigvaccinerad. Även i den yngsta vuxengruppen, 18-20 år, har över hälften fått en dos vaccin enligt regionens egna preliminära statistik.

Till toppen av sidan