AKTUELLT I VÄSTERNORRLAND

19 november: Dags att vaccinera dig inför säsongsinfluensan

Innehållet gäller Västernorrland

Är du över 65 år? Gravid eller kroniskt sjuk? För att undvika att få influensa och för att bidra till att sjukdomen inte sprids är vaccination den viktigaste åtgärden. Årets vaccination mot säsongsinfluensa drar igång den 19 november.

Dags att vaccinera dig inför säsongsinfluensan

Det är främst barn och ungdomar som blir sjuka i influensa och som sprider smittan vidare men det är för de äldre som sjukdomen kan vara allvarlig. Mellan 200 000 och 1,5 miljoner svenskar beräknas bli smittade av influensa varje år. Följdsjukdomar, som exempelvis lunginflammation, kan ge svåra komplikationer och även vara livshotande.

– Vi rekommenderar alla över 65 år att vaccinera sig, även om man känner sig helt frisk. I den åldern har immunförsvaret försämrats och risken att drabbas av besvärliga komplikationer av influensan ökar, säger Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland.

Influensan varierar

Influensan är olika svår varje år och kan kulminera vid olika tidpunkter. Hur det kommer att se ut i år är svårt att förutse. Influensa kännetecknas dock alltid av symtom som hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. För en vuxen kan det ta flera veckor att återhämta sig fullständigt.

Det finns flera typer av influensavirus och årets vaccin innehåller skydd mot alla de fyra aktuella virustyperna.

– Vi vet ju aldrig vilken typ av influensa som kommer att dominera så ett brett vaccin ger ett bättre skydd. Alla som vaccinerar sig har goda chanser att hålla sig friska eller få en lindrigare variant av influensa, avslutar Hans Boman.

Mer information om influensa och tider för vaccination på hälso- och vårdcentraler finns under hitta vård. Välj den vård eller hälsocentral du vill hitta tid hos.

Följande grupper rekommenderas att vaccinera sig:

 • de som är 65 år eller äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn över sex månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  kronisk hjärtsjukdom
  kronisk lungsjukdom, som KOL och svår astma
  andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, till exempel fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
  kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
Till toppen av sidan