Aktuellt i Västernorrland

19 juli: Viktig information till dig som använder CPAP eller hemrespiratorbehandling från Philips

Innehållet gäller Västernorrland

Tillverkaren Philips har meddelat Region Västernorrland att det är säkerhetsbrister med det polyuretan-skum som används som ljudisolerande material i deras CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) och hemrespiratorer. Skummet kan med ålder brytas ner till små partiklar och sedan andas in. Det kan orsaka slemhinneirritation, andningssvårigheter och huvudvärk.

Man som ligger i säng med vita lakan och snarkar.
Ung man som ligger och snarkar.

I Region Västernorrland finns ungefär 6000 CPAP-maskiner hos patienter. Det är cirka 1500 patienter i Region Västernorrland som använder utrustningen från Philips, så den största delen av patienterna i Region Västernorrland som använder CPAP-maskiner är alltså inte drabbade av detta.

Skummet i apparaterna används för ljudisolering och är gjort av ett material som heter polyuretan. Om skummet går sönder bildas partiklar som kan andas in och orsaka problem. I djurstudier finns en förhöjd cancerrisk kopplad till polyuretan, men för människor är bevisläget mycket oklart.

Åtgärder kommer vidtas

Philips kommer att åtgärda de uppkomna problemen med reparation eller utbyte av befintlig utrustning. I väntan på åtgärd kan du som använder CPAP från tillverkaren Philips fortsätta med din behandling eller välja att göra tillfällig paus. Om du tillfälligt vill pausa din behandling ska du informera din sömnmottagning.

Om du har en hemrespiratorbehandling via lungkliniken är det viktigt att du fortsätter med din behandling och om du känner dig tveksam ser vi gärna att du hör av dig till lungmottagningen så får vi diskutera tillsammans vad som blir bäst att göra.

Rekommendation för att fortsätta med din CPAP

Vid svår sömnapné och vid förekomst av sjukdom där behandlingen har positiv effekt på andra sjukdomar är det viktigt att fortsätta med behandling och rekommendationen är därför att fortsätta med din behandling vid:

  • Andningssvikt/underventilering (högt uppmätt koldioxidvärde i blodet vid blodgastagning).
  • Yrke där en sömnighetsrelaterad olycka får stora konsekvenser (till exempel chaufför, pilot, lokförare, operatör) eller vid frekvent bilkörning i allmänhet.
  • då livs- och sömnkvalitet har förbättrats med behandlingen och exempelvis lett till minskad dagsömnighet och ökad koncentrationsförmåga.
  • Förekomst av svår sömnapné med frekventa andningsuppehåll nattetid och uttalad syrebrist under natten.
  • Förekomst av betydande samsjuklighet där behandling av sömnapnén har förväntat positiv effekt på andra sjukdomar till exempel högt blodtryck, diabetes, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke, hjärtflimmer och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Skäl till att tillfälligt avsluta eller byta till annan behandling

  • Vid andnöd, andningspåverkan, huvudvärk i tydligt tidssamband med insatt behandling med Philips andningshjälpmedel CPAP
  • Synliga plastpartiklar i masker eller slangar
  • Behandling helt utan inverkan på sömn- eller livskvalité
  • Lindrig sömnapné
  • Frånvaro av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, stroke eller KOL

Om du väljer att avsluta din behandling är det viktigt att du informerar din sömnmottagning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta din sömn- respektive respiratormottagning. Var medveten om att väntetiderna är längre än vanligt nu på grund av den extra belastning på sjukvården, som säkerhetsmeddelandet från Philips inneburit.

Sömnapnémottagningen

I första hand via funktionsbrevlådan
somnapnemottagningen@rvn.se
Telefon: (teleQ där du får en tid då du blir uppringd) 060-18 20 69
Mottagningen är stängd vecka 29 och  vecka 30 (det går bra att lämna meddelande via funktionsbrevlåda/telefon, vi återkopplar så fort vi har möjlighet).

Lungmottagningen

I första hand via funktionsbrevlåda
fb.lungmottagningen@rvn.se
Telefon: (teleQ där du får en tid då du blir uppringd) 060-18 16 30

Mer information om obstruktiv sömnapné på 1177.se

Till toppen av sidan