Nyhetsarkiv Västernorrland

19 december: Vissa patientavgifter höjs efter årsskiftet

Innehållet gäller Västernorrland

Enhetstaxan höjs enligt indexuppräkning från och med 1 januari 2023 . Det innebär att du som patient får betala en höjning på patientavgiften med 30 kronor till 330 kronor, detsamma gäller vid jourbesök vid hälso- och vårdcentraler. Besök på akutmottagning eller hembesök av läkare höjs med 30 respektive 50 kronor.

Kvinna vid reception på väg att betala

Enhetlig timtaxa för hälsointyg och höjt högkostnadsskydd

Om du på eget initiativ vill göra en hälsokontroll, få ett intyg eller vaccinera dig exempelvis inför en utlandsresa så gäller särskilda avgifter. Dessa avgifter kommer nu också att justeras i förhållande till andra regioner.

Högkostnadsskyddet höjs från 1200 kronor till 1300 kronor från och med 1 januari 2023.

Om du vill läsa mer om de nya avgifterna så finns information på sidan 1177.se/patientavgifter

 

Till toppen av sidan