Nyhetsarkiv Västernorrland

19 augusti: Höstdos erbjuds till alla över 18 år- boka tid nu

Innehållet gäller Västernorrland

Från och med den 1 september rekommenderas en höstdos mot covid-19 till alla från 65 års ålder, till personer som bor på särskilt boende för äldre eller har hemtjänst/hemsjukvård samt till alla från 18 års ålder som tillhör en riskgrupp. Dessutom erbjuds en höstdos till övriga invånare i åldern 18-64 år.

Man som har plåster på vänster axel där han fått en spruta

Boka din tid via vaccinationsenhet som vanligt

Se Boka tid på vaccinationsenhet i Västernorrland för information om var och hur du kan boka tid. 

- Skyddet av vaccination sjunker med tiden hos äldre och personer med nedsatt immunförsvar, samtidigt som risken för smittspridning ökar under vinterhalvåret. Därför rekommenderas en påfyllnadsdos, så kallad höstdos, till personer över 65 år och alla över 18 år i riskgrupp, säger Maria Tempé, ställföreträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Skyddar mot allvarlig sjukdom och död

Samtliga vaccin mot covid-19 som används i Sverige minskar risken för allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19.

- Äldre och personer med nedsatt immunförsvar är de som har störst risk att bli allvarligt sjuka och därför har störst nytta av en höstdos. Unga och friska har en låg risk för allvarlig sjukdom, men rekommenderas tre vaccindoser som ett grundskydd. Riskerna ökar sedan successivt med stigande ålder. Alla i åldern 18-64 år uppmanas att gå igenom listan över riskgrupper och själva avgöra om de önskar vaccinera sig med en påfyllnadsdos i höst, säger Maria Tempé.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en lista över riskgrupper för allvarlig covid-19-sjukdom. Gravida efter graviditetsvecka 12 ingår också i gruppen som rekommenderas en höstdos av covid-19-vaccin.

Höstdosen kan bokas av alla över 18 år

Höstdosen av vaccinet är gratis och kan bokas av alla invånare i Västernorrland som är över 18 år. Både ovaccinerade och personer som tidigare vaccinerat sig kan boka tid för vaccination på någon av vaccinationsenheterna i länet.

Personer som fått minst två doser vaccin tidigare kan ta en höstdos tidigast fyra månader efter den senaste dosen. Se sidan  Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19, för information om vilket tidsintervall som gäller mellan vaccindoser.

Särskilda vaccinationsrekommendationer finns för personer med immunbrist. Se information om vaccination mot covis-19 vid nedsatt immunförsvar.

Du bokar enkelt tid för vaccination på webbplatsen 1177.se, via appen ”MittVaccin” eller via telefonnumret 0611-804 00 som du kan ringa till på vardagar under kontorstid.

Vaccinationer på boenden och i hemmiljö

Personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) eller har hemsjukvård behöver inte boka tid utan erbjuds vaccination på annat sätt.

Personer som har hemtjänst och inte kan boka tid själva eller ta sig till en vaccinationslokal ska prata med sin kontaktperson.

 

 

Till toppen av sidan