Aktuellt i Västernorrland

18 maj: Förändring till följd av nya villkor i vaccinationsarbetet

Innehållet gäller Västernorrland

Vaccinationsarbetet i Region Västernorrland står inför ännu en förändring. För att hålla igång i oförminskad takt, samtidigt som 90 procent av all vaccinering ska ske med ett och samma sorts vaccin, krävs en anpassning av lokalerna. Vaccineringen koncentreras därför till de större enheterna.

Hand som håller i vaccindos
Vaccindos mot covid-19.

Färre vaccinationsenheter och kvällsöppet

- Vi måste ställa om för att klara av att hålla hög takt över sommaren, trots förändrade vaccinleveranser. Konkret innebär det att vaccinationen kommer koncentreras till de större enheterna. De kommer att utöka sina öppettider på kvällar och helger, säger Karin Sellgren.

Denna omställning kommer ske löpande fram till sommaren. Karin Sellgren har förståelse för att det kan upplevas som en försämring i de mindre orterna.

- Men vi hoppas att det ändå kommer fungera bra för våra invånare, när vi nu vaccinerar längre ner i åldrarna. Vi är ju på väg in i semesterperioden även för dem som står på tur för vaccination och vi hoppas att de utökade öppettiderna kan underlätta planeringen i sommar, säger hon.

Alla kommuner i regionen kommer även fortsättningsvis ha minst en vaccinationsenhet öppen. Du hittar lediga tider och vaccinationsenheter när du går in via sidan Boka tid för vaccination

Totalt sett har snart hälften av alla länsbor fått minst en dos vaccin. I Ånge, där vaccinationstäckningen hittills varit högst i länet, passerades 50 procent för över en vecka sedan.

Nu vaccineras riskgrupper och 60 år och uppåt

Just nu har alla västernorrlänningar över 60 år, samt alla över 18 år och ingår i riskgrupp, möjlighet att vaccinera sig. Senast under midsommarveckan beräknas vaccineringen gå över i fas fyra, som omfattar den breda allmänheten.

 

Till toppen av sidan