AKTUELLT I VÄSTERNORRLAND

18 juni: Förändrade patientavgifter från och med 1 september

Innehållet gäller Västernorrland

Regionfullmäktige beslutade den 17 juni om följande förändringar som kommer att börja gälla i regionen från första september i år.

  • Enhetstaxan från 200 kronor till 300 kronor.
  • Besök vid akutmottagning och sjukvårdande behandling utförd av ambulanspersonal i samband med utryckning som inte leder till transport för vidare vård höjs från 400 kronor till 500 kronor.
  • Egenavgiften vid receptförnyelse tas bort.
  • En avgift på 1 500 kronor införs för den som uteblir från en planerad operation.
  • Sena återbud eller uteblivet besök vid Folktandvården och Barn- och ungdomspsykiatrin ger en avgift på 350 kronor.

Avgiftsförändringarna förväntas efter avräkning för högkostnadsskydd ge en ökad intäkt till Region Västernorrland med netto 23,5 miljoner kronor per år.

Till toppen av sidan