Aktuellt i Västernorrland

17 juni: Många vill vaccinera sig snabbt

Innehållet gäller Västernorrland

Det finns en mycket hög vaccinationsvilja i gruppen 35 år och äldre. I kombination med färre och fördröjda vaccinleveranser medför det att Region Västernorrland skjuter fram öppningen av nästa ålderskategori.

- Vi vill att gruppen 35 - 49 år ska få möjlighet att boka tid för vaccination innan vi öppnar för nästa ålderskategori, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare.

Planen var att öppna för den sista ålderskategorin 18 år och äldre  innan midsommar. Något som nu skjuts framåt någon vecka och innebär att denna grupp kan ta sin första dos under juli månad.

- Vi behöver vara realistiska. Dels är vaccinleveranserna både försenade och inte bekräftade för de närmaste veckorna. Dels vet vi att den volym vi preliminärt skulle få i sommar har minskats, säger Karin Sellgren.

Konsekvensen är långsammare takt

Konsekvensen av försenade och minskade leveranser från leverantörerna blir att takten och processen går långsammare än planerat. Som situationen ser ut nu så kan hela Västernorrlands befolkning vara fullt vaccinerade med två doser i mitten av september.

Under juli (vecka 27 – 30) får regionen preliminärt cirka 8 000 doser per vecka. Det innebär totalt under juli månad drygt 30 000 doser.
- Av dessa doser går i snitt cirka 25 procent till dos 2 – men siffran varierar mellan veckorna, berättar Karin Sellgren.

Hög vaccinationsvilja i alla åldrar

- Det är glädjande att viljan att vaccinera sig är väldigt hög i vår region. I åldern 60 år och äldre har över 90 procent valt att vaccinera sig. Vi ser också samma tendens när vi går ner i åldrarna, vilket är väldigt positivt, säger Karin Sellgren.

Vaccinet fördelas rättvist efter befolkningsstorlek

Problem med leveranser från största distributören Pfizer Biontech är anledningen till förseningen av vaccinationsprocessen. Situationen ser likadan ut i hela Europa. Vaccinet fördelas först internationellt mellan länderna. Därefter nationellt mellan regionerna och sedan på samma sätt ut till varje enskild kommun. Allt proportionerligt efter befolkningsstorlek – men även fördelat på ålder i befolkningen.

Tider släpps löpande

Tider i den digitala tidboken släpps löpande då regionen med kort varsel får nya leveranser av vaccin.

- Viktigt att komma ihåg är att alla som vill vaccinera sig får möjlighet till det. Men alla kan inte få sitt vaccin samtidigt. Vi är beroende av omvärlden och hur situationen ser ut globalt. Det är något vi inte har möjlighet att påverka, understryker Karin Sellgren.

Till toppen av sidan