Nyhetsarkiv Västernorrland

14 februari: Planering pågår för den fjärde dosen

Innehållet gäller Västernorrland

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en andra påfyllnadsdos (fjärde dos) vaccin mot covid-19 till dig som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt du som är 80 år och äldre. Berörda personer kommer att bli kontaktade när det är dags för en fjärde dos vaccin mot covid-19.

Damer som samtalar sittande i inomhusmiljö.
Du blir kontaktad innan du får dos 4.

-  Vi håller just nu på att göra en planering för de grupper som är aktuella för en fjärde dos vaccin mot covid-19 och kommer att kontakta alla berörda när det är deras tur att vaccinera sig, säger Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef i Region Västernorrland.

Ingen egen tidsbokning

Den fjärde dosen vaccin (andra påfyllnadsdosen) kan inte bokas via egen tidsbokning utan de grupper som Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar en fjärde dos vaccin kommer att bli kontaktade av vården när rätt tidsintervall är uppfyllt, det vill säga när det gått minst fyra månader sedan den tredje dosen.

- Vi behöver genomföra vaccinationerna i en viss prioriteringsordning och eftersom det inte gått fyra månader sedan förra sprutan för de allra flesta, väljer vi att kontakta alla som är 80 år och äldre, liksom de som har hemtjänst eller hemsjukvård och de som bor på särskilt boende för äldre, när det blir aktuellt för deras fjärde dos, säger Malin Plantin Sjöblom.

Förstärker och förlänger skyddet mot covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns risk för fortsatt hög smittspridning av covid-19 under hela våren. Eftersom effekten av vaccin mot covid-19 klingar av med tiden, riskerar de äldsta och sköraste individerna i samhället att drabbas av allvarlig sjukdom trots tidigare vaccination.

De senaste veckorna har antalet fall av covid-19 hos personer på särskilt boende för äldre (SÄBO) ökat i Sverige. Nya vetenskapliga data talar för att en fjärde vaccindos kan stärka skyddet ytterligare mot allvarlig sjukdom och död hos dessa särskilt utsatta grupper.

Vid kraftig immunbrist ges fjärde dosen tidigare

Om du tillhör en patientgrupp med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller läkemedel och tidigare har fått en extrados covid-vaccin erbjuds du sedan en tid tillbaka en påfyllnadsdos (fjärde dos). Om du tillhör en av dessa patientgrupper kan du boka tid för en fjärde dos efter ordination från din behandlande läkare, om det gått minst tre månader sedan extradosen (tredje dosen).

Till toppen av sidan