Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Nyhetsarkiv Västernorrland

14 februari: Nu öppnar Barn- och ungdomsentrén för 10-12-åringar

Innehållet gäller Västernorrland

Idag den 14 februari öppnar den nya verksamheten Barn- och ungdomsentrén i Västernorrland. Syftet med verksamheten är att möta barn och ungdomar i ett tidigt skede för att förebygga och motverka negativ utveckling av psykisk ohälsa.

Mamma som pratar med ledsen tonåring

- Det har länge varit känt att barn och ungdomar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa riskerar att hamna mellan stolarna. De har för "lätt" problematik för BUP och för ”svår” för vårdcentralerna, säger länsenhetschef Malin Lindberg.

Ångest, oro nedstämdhet och stress

Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar i hela länet med lindrig till måttlig psykisk ohälsa som kan yttra sig i nedstämdhet, ångest, oro, ledsamhet, stress eller sömnproblem. Hittills har de ofta vänt sig till BUP för att få hjälp men nu är tanken att en del av dem istället ska kunna komma till Barn-och ungdomsentrén.

- Den som behöver hjälp kan med hjälp av sina föräldrar kontakta oss med hjälp av e-tjänsterna på 1177.se. Det kommer bland annat att finnas en chattfunktion för direktkontakt med psykolog eller kurator, säger Malin Lindberg.

Digitala lösningar

Alla barn-och ungdomar som är 10-12 år och som bor i Västernorrland kan söka hjälp hos Barn- och ungdomsentrén. För att nå alla oavsett bostadsort i länet kommer verksamheten att arbeta mycket med digitala lösningar men det kommer också att finnas fysiska mottagningar. Till hösten är planen att utöka målgruppen till 6-12-åringar.

Först ut är mottagningen i Sundsvall

Den första mottagningen öppnar idag den 14 februari i Sundsvall och till hösten öppnas nästa mottagning i Örnsköldsvik. Under projektets gång ska verksamheten också ta ställning till hur den ska möta upp de behov som finns runt om i övriga länet.

- Vi kommer lägga mycket fokus på det digitala och grupper och föreläsningar för att erbjuda insatser till många. Vi har valt att öppna upp för hela länet och inte göra några geografiska begränsningar då vi vill försöka erbjuda samma möjlighet inom länet. I stället har vi begränsat målgruppen och har en plan på hur vi kommer utöka målgruppen och insatserna succesivt, säger Malin Lindberg.

Kontakta oss

Via Barn- och ungdomsentréns sida här på 1177.se kan föräldrar och sedan även ungdomar ta kontakt genom att logga in med Bank-id.

Du kommer att få svara på några frågor och därefter kan du välja mellan att chatta eller bli uppringd. Chatten bemannas vardagar klockan 08.30-15.30 av psykolog eller kurator.

Till toppen av sidan