AKTUELLT I VÄSTERNORRLAND

14 april: Nya regler för sjukresor under covid-19

Innehållet gäller Västernorrland

Från och med 14 april gäller nya regler för sjukresor under covid-19.

Särskilda regler för sjukresor gäller just nu och det är viktigt att känna till för riskgrupper. Under pågående covid-19-pandemi erbjuds alla personer som ingår i följande riskgrupper att åka sjukresa i egen taxi.

Grupper som omfattas är:

  •  Alla personer över 70 år

Personer i alla åldrar med:

  • Hjärt-/kärlsjukdom
  • Högt blodtryck
  • Diabetes
  • Allvarlig njursjukdom
  • Lungsjukdom
  • Leversjukdom
  • Nedsatt immunförsvar på grund av transplantation eller medicinsk behandling

Om du tillhör någon av ovanstående riskgrupper så kontaktar du:

Sjukreseservice på telefon 0690-76 40 80 och anger att du behöver sjukresa med hänvisning till riskgrupp.

Mer information om sjukresor och vad som gäller hittar du i artikeln Sjukresor i Västernorrland

Till toppen av sidan