2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Aktuellt i Västernorrland

13 december: Betalda fakturor vid covidvård ersätts av regionen

Innehållet gäller Västernorrland

För en tid sedan uppmärksammades ett fall med en patient som ansåg sig felaktigt fått betala för sin covid-vård. Enligt smittskyddslagen är vård och behandling vid allmänfarlig sjukdom avgiftsfri enbart i det fall där vårdgivaren bedömer att vården minskat risken för smittspridning.

Personal som arbetar på covid-avdelning och står och bevakar utrustning och patient
Nu kan du få ersättning om du anser att du felaktigt har fått betala för covidvård.

De kontroller som har genomförts visar att cirka 5 500 patienter har fått en notering med diagnos covid-19 i sin journal. Det stora flertalet av dessa är dock patienter som vid provtagning konstaterats ha covid-19. De flesta av dem har sannolikt inte rätt till gratis vård då villkoret om att vården har minskat smittspridning inte uppfylls.

-  Det är troligtvis ett mycket litet antal patienter som egentligen har rätt till gratis vård, men vad som krävs för avgiftsfrihet har inte tydligt framgått av den information vi tillhandahållit exempelvis på 1177.se, säger ekonomidirektör Dick Rytterdahl.

Ersätter de som anser sig felaktigt ha fått avgifter

Att i efterhand gå in i varje journal och kontrollera uppgifterna med behandlande läkare är ett mycket omfattande och tidskrävande arbete och därför ersätter regionen istället de som anser sig felaktigt ha fått betala, även om det innebär att fler än vad lagen kräver slipper avgiften.

-  Vi behöver vårdens resurser i vården och väljer därför i det här fallet att ersätta de som anser sig felaktigt ha fått betala avgifter i samband med vård och behandling för covid-19. Vi ber berörda patienter att kontakta oss så snart som möjligt, säger Dick Rytterdahl.

I nuläget har ungefär 180 personer hört av sig via mejl och telefon och återbetalningen till dessa har påbörjats. Från årsskiftet kommer en strikt tillämpning av smittskyddslagens regelverk att göras. Informationen om detta kommer att tydliggöras liksom de rutiner inom hälso- och sjukvården som omfattar detta område.

Kontakta regionen

Om du anser att du felaktigt har fått betala för din covid-vård, men ännu inte har hört av dig till regionen, är det viktigt att göra detta innan den 31 januari nästa år.

För att få återbetalningen att fungera så smidigt som möjligt, hör du antingen av dig via mejl, covidfakturor@rvn.se eller telefon: 0620-195 00 knappval 2 och anger:

  • dina person-och kontaktuppgifter
  • styrkta anspråk
  • vilket bankkonto återbetalningen ska ske på senast den 31 januari 2022. Utbetalning kommer därefter att ske efter att en kontroll av lämnade uppgifter utförts.
Till toppen av sidan