AKTUELLT I VÄSTERNORRLAND

12 mars: Inga besökare till våra vårdavdelningar

Innehållet gäller Västernorrland

Region Västernorrland har nu infört besöksförbud på alla sjukhusens vårdavdelningar för att minska risken för smittspridning av olika sjukdomar. För att inte få in smitta som ger exempelvis influensa, vinterkräksjuka, förkylningar och covid-19 tillåts nu inga besökare på vårdavdelningarna på regionens tre sjukhus.

- Det finns två syften med det här besöksförbudet. Dels vill vi naturligtvis skydda inlagda patienter. Bland dem finns ju de mest sårbara där en infektion kan få stora konsekvenser. Dels vill vi hålla vår personal frisk, och skydda medarbetare från att smittas av någon sjukdom på jobbet, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare Region Västernorrland.

Vårdnadshavare är undantagna besöksförbudet, de får vara med sina barn på sjukhusen. Andra personer som har särskilda skäl för att besöka en närstående ska kontakta personalen för att planera sina besök.

Beslutet togs igår av RSSL, regionala särskilda sjukvårdsledningen, som är en ledningsgrupp som aktiverats i och med att regionen tidigare gått upp i stabsläge med anledning av det nya coronaviruset.

Till toppen av sidan