Aktuellt i Västernorrland

12 maj: Stoppet för enstaka tävlingar och matcher förlängs till 4 juni

Innehållet gäller Västernorrland

Smittspridningen är fortsatt mycket hög i Västernorrland och därför avråder smittskyddsläkaren Hans Boman fortsatt från enstaka tävlingar och matcher för barn och unga. Tidigast efter den 4 juni kan det bli möjligt att tävla.

Barn som hoppar längdhopp
Barn som deltar i friidrott.

– Om den positiva trenden fortsätter bör vi kunna släppa på efter den 4 juni, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

I slutet av april gav Folkhälsomyndigheten besked om att barn och unga födda 2002 eller senare kan tävla eller spela match en gång i veckan utomhus. I Västernorrland var dock smittspridningen vid det tillfället högst i landet och därför valde smittskyddsläkaren att både införa regionala restriktioner fram till den 23 maj samt att rekommendera särskilt att avråda från match och tävling. Denna rekommendation förlängs nu, åtminstone fram till den 4 juni.

Idag, onsdag den 12 maj, meddelade regeringen att lättnader i restriktionerna ska träda i kraft den 1 juni. Bland annat öppnas för tävling och matchar för vuxna, samt lägerverksamhet och lokala cuper för barn och unga. Även nya regler kring tävlingar som till exempel motionslopp på väg presenterades. I Västernorrland gäller dock fortfarande regionala restriktioner och stoppet för tävlingar och matcher för barn och unga förlängs.

De senaste tre veckorna har läget förbättrats totalt sett i Västernorrland men fortfarande är smittspridningen mycket hög och länet har gått från att ha den högsta smittspridningen till den näst högsta. Trenden är att smittan sjunker långsamt sedan tre veckor tillbaka.

– Det minskar något i ett par kommuner men ligger fortsatt högt eller ökar i andra. Så min bedömning är att det kommer vara för tidigt att släppa på med tävling för barn och unga redan nästa vecka, säger Hans Boman.

Till toppen av sidan