AKTUELLT I VÄSTERNORRLAND

12 februari: Information till dig som använt 1177 Vårdguidens e-tjänster under januari 2020

Innehållet gäller Västernorrland

Under januari 2020 har utloggningsfunktionen för 1177 Vårdguidens e-tjänster inte fungerat korrekt för dem som använt webbläsaren Internet Explorer.

Det innebär att om du har loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster på en gemensam dator (till exempel i hemmet eller på en gemensam plats) och använt Internet Explorer som webbläsare, kan någon annan som använt datorn direkt efter dig ha kommit in i dina e-tjänster om den personen också försökt logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Tjänsten stängdes så snart det felet upptäcktes och problemen åtgärdades innan den öppnades igen.

- Hur många som kan tänkas ha använt 1177 Vårdguidens e-tjänster med just den webbläsaren (explorer) och dessutom på en gemensam dator är svårt att bedöma. Men lagstiftningen är tydlig - när det sker en incident som leder till oavsiktlig eller olaglig personuppgiftsbehandling så ska det rapporteras, säger Krister Bjermert, dataskyddsföreträdare Region Västernorrland.

Enligt Dataskyddsförordningen GDPR är regionen skyldig att meddela personer som kan ha blivit drabbade när en personuppgiftsincident inträffat. Då ingen i regionen har identifierats går informationen ut till samtliga användare så här. Incidenten har anmälts till Datainspektionen.

Läs hur Inera, som ansvarar för tekniken kring 1177 Vårdguiden, beskriver händelsen. 

Inera ägs av SKR företag, regioner och kommuner och driver bland annat 1177 Vårdguiden samt tillhörande e-tjänster.

 

Till toppen av sidan