Aktuellt i Västernorrland

12 april: Fler än var femte länsbo har nu fått sin första vaccindos

Innehållet gäller Västernorrland

Förra veckan slogs ett vaccinrekord mot covid-19 i Region Västernorrland. Totalt gavs över 10 000 vaccindoser under fyra vardagar. Fler än var femte invånare har nu fått sin första vaccinspruta.

Hand som håller vaccin
Hand som håller i vaccindos.

– Vi har nu totalt passerat 60 000 vaccindoser och drygt 20 procent av länets befolkning har fått sin första spruta. Tio procent av invånarna har fått båda sprutorna och är fullt vaccinerade, säger vaccinationssamordnare Karin Sellgren.

Tillgång på vaccin styr takten

Det är tillgången på vaccin som helt och hållet styr takten på vaccineringen. Från och med förra veckan hade regionen fått bekräftat att större volymer skulle levereras. Det var också därför det beslutades att öppna för ett nytt åldersintervall på tio år.

– Vi nådde syftet med beslutet och under några dagar bokades snabbt 1000-tals lediga vaccinationstider. Det var många som tog chansen och bokade sin vaccinationstid via 1177.se, säger Karin Sellgren.

Ingen undanträngningseffekt av de äldre

En effekt som befarades var att de yngre i åldersgruppen skulle tränga ut de äldre som kanske inte har lika stor vana av datorer.

– Vi har inte sett någon sådan undanträngningseffekt, snarare tvärtom. Bland dem som är över 75 år så ökade vaccinationsgraden från 50 procent på onsdagen till 69 procent två dagar senare, vilket naturligtvis är väldigt bra, säger Karin Sellgren.

I åldersgruppen 75 till 79 år har 69 procent fått vaccindos ett. I åldern 80-99 år har 88 procent fått sin första spruta. Och av våra allra äldsta invånare, de som är över 100 år, har 79 procent fått sin första vaccinspruta. I den här åldersgruppen finns också personer som av olika skäl inte kan ta emot vaccinet.

Fortsatt hög vaccinationstakt

De närmaste veckorna kommer vaccinleveranserna till länet enligt prognoserna att vara fortsatt höga. Just nu finns det cirka 18 000 inbokade tider för vaccination i Västernorrland.

– Vi öppnar nya tider så fort vi får leveranserna bekräftade och vaccinationerna inom denna åldersgrupp kommer att pågå under de närmaste veckorna. Om du är 65 år eller äldre och ännu inte lyckats boka tid för vaccinering, så gå in regelbundet på 1177.se för att se om det finns nya tillgängliga tider. Alla kan inte vara först - men alla kan känna sig helt trygga med att de kommer få sitt vaccin inom kort, framhåller Karin Sellgren.

Boka digitalt om möjligt

Tyvärr upplever många som ringer vår telefonsupport att de hamnar i långa telefonköer. Regionen gör sitt bästa för att minska telefonköerna, men det bästa är alltid att boka sin vaccinationstid här på 1177.se och att ta hjälp av någon i sin närhet om man inte klarar detta själv.

Vaccinera dig på samma ställe

För att logistik och planering ska fungera optimalt, och för att vi ska kunna garantera att rätt vaccin finns till dos två, är det viktigt att så många som möjligt tar båda vaccindoserna på samma ställe.

– Enligt lag kan du söka vård var du vill, men vi önskar och rekommenderar att du tar båda doserna på samma ställe. Om du exempelvis åker från Timrå till Härnösand för att få dos 1 ska du vara inställd på att åka till Härnösand även för dos 2, eftersom det är där som rätt vaccin finns reserverat för dig på rätt utsatt tid, säger Karin Sellgren.

Kapacitet för 25 000 vaccinationer i veckan

Region Västernorrland har byggt en kapacitet för att kunna genomföra upp till 25 000 vaccinationer per vecka.

– Om vi bara får tillräckligt med vaccin kommer vi att klara den volymen. Vi har både personal, lokaler och en logistik som klarar den vaccinationstakten. Nu ser vi fram emot att allt fler västernorrlänningar blir vaccinerade så snart som möjligt, säger Karin Sellgren.

Till toppen av sidan