Aktuellt i Västernorrland

11 januari: Nya sjukreseriktlinjer från och med 13 januari

Innehållet gäller Västernorrland

Följande riktlinjer gäller nu patienter som har behov av sjukresa i regionen enligt nedan med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19.

Färdtjänstfordon multitransport
Nya riktlinjer för dig som har rätt till sjukresa.
  • Samordning av sjukresenärer begränsas till maximalt två personer för normalstora personbilsfordon och maximalt fyra personer i större multifordon.
  • Passagerare ska placeras åtskilda med mellanrum. Passagerare i framsätet tillåts ej. 
  • Dialyspatienter samordnas endast med andra dialyspatienter.
  • Undantag från passagerarbegränsningar kan göras om det finns risk för patientsäkerheten på grund av långa väntetider.
  • Munskydd klass IIR rekommenderas för såväl förare som resenärer under hela resan.
  • RS virus och andra luftburna sjukdomar föranleder inte särskilda transportinsatser – det gäller enbart covidpatienter

En omprövning av vad som gäller kommer att göras från och med
1 mars, utifrån behov och hur det fortlöpande ser ut med smittspridningen av covid-19 i vår region.

Mer information om sjukresor i Västernorrland och hur du bokar en sjukresa

 

 

Till toppen av sidan