AKTUELLT I VÄSTERNORRLAND

21 april: 100 prov om dagen analyseras genom ny diagnostikmetod för covid-19

Innehållet gäller Västernorrland

Nu är en ny diagnostikmetod för covid-19 i bruk på Sundsvalls sjukhus. Det innebär att laboratoriemedicin kan ge svar på cirka 100 prover per dygn, istället för 40 stycken som var antalet tidigare.

– Kapacitetsökningen beror på att vi nu har reagens till ytterligare ett av våra instrument. Reagens är ämnen som gör att vi kan se om exempelvis det nya coronaviruset finns i ett prov, säger Anders Henriksson, länsverksamhetschef vid laboratoriemedicin.

Äldre på boenden och patienter på sjukhus prioriteras

– Nu kan vi testa fler, vilket är bra. Fortsatt är det patienter med behov av sjukhusvård och äldre på särskilda boenden med symptom som prioriteras högst för provtagning, säger Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland.

Till toppen av sidan