Aktuellt i Västernorrland

10 november: Tidigareläggning av påfyllnadsdosen för dig som har fyllt 65 år

Innehållet gäller Västernorrland

För att erbjuda ett förbättrat skydd mot en förväntad ökad smittspridning av covid-19 de närmaste månaderna, sänkte Folkhälsomyndigheten igår rekommenderat tidsintervall mellan andra och tredje dosen vaccin mot covid-19 för dig som är 65 år eller äldre, från sex till minst fem månader. Det blir då också smidigare att få till en samtidig vaccinering mot säsongsinfluensan.

Behandskad hand håller vaccindos covid-19.
Nu kan du vaccinera dig med en påfyllnadsdos (dos 3) om det har gått 5 månader sedan dos 2 och du är 65 år eller äldre.

- Beslutet innebär att vi snabbare kan förbättra skyddet mot covid-19 hos äldre personer och även att samtidig vaccination mot influensa blir möjligt för fler personer, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Boka inte din tid för dos 3 för tidigt

Liksom tidigare är det fortsatt viktigt att du håller rekommenderat tidsintervall mellan andra och tredje dosen.
Du hittar datumet för din andra dos i din journal på 1177.se.
Om det inte gått minst fem månader sedan andra dosen kommer du inte att få vaccinera dig på din bokade tid utan får gå hem och boka en ny tid längre fram.

Blodförtunnande läkemedel

Du som äter blodförtunnande medicin behöver berätta för den som ska vaccinera dig och fylla i det i den hälsodeklaration som fylls i innan vaccinationen. Du behöver också följa vissa rutiner för provtagning och när du kan ta din medicin.
Det kan du läsa mer om här på 1177.se under Frågor och svar om vaccination.

Glöm inte heller att boka tid för säsongsinfluensavaccination samtidigt som din covidvaccination.

Till toppen av sidan