Aktuellt i Västernorrland

10 mars: De äldre prioriteras i vaccinationsarbetet

Innehållet gäller Västernorrland

Ålder ska prioriteras i vaccinationsarbetet, vilket innebär att fokus nu läggs på dig som är 70 år och äldre. Detta enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer. I vår region träder förändringarna i kraft måndag 15 mars.

Kvinna som får vaccinationsspruta
De äldre vaccineras först och sedan övriga grupper i fas 2.

Konsekvenser för olika grupper

Med fokus på de äldre och med begränsad mängd vaccin, får nu övriga personer som tillhör fas 2 vänta ett tag till. Vaccinering av dig som är under 70 år och som har stöd enligt LSS skjuts framåt i tiden från och med vecka 11.

Personal inom kommunerna

Personal inom kommunerna som finns i fas 1 fortsätter att vaccineras så att denna fas kan avslutas.

Transplanterade och andra riskgrupper

De patienter som är transplanterade eller får behandling med dialys jämställs med de som är 70 år och äldre och ska få sitt vaccin nu. Det gäller även anhöriga, förutsatt att de bor på samma adress.

Personal inom regionen samt privata vårdgivare

Vaccination av personal får också vänta. Förändringarna gäller från och med vecka 11 (måndag 15 mars). De som redan fått en tid under vecka 10 behåller sin tid och de som fått dos 1 får också dos 2 som planerat.

När återupptas vaccination av riskgrupper?

När i tid vi kan återuppta de riskgrupper och personalgrupper som finns i fas 2 är helt beroende av tillgången på vaccin. Prognosen just nu är att regionerna får tillgång till större antal doser i vår under april-juni månad, men hittills har prognoserna varit osäkra och ändrats med kort varsel.

Till toppen av sidan