Nyhetsarkiv Västernorrland

10 februari: Nya råd för igångsättning av förlossning

Innehållet gäller Västernorrland

Nu erbjuds alla gravida i Region Västernorrland igångsättning av förlossning under vecka 41 + (0-2 dagar).

Nu erbjuds alla gravida i Region Västernorrland igångsättning av förlossning under vecka 41 + (0-2 dagar).

Erbjudandet baseras på en analys som gjorts av sakkunniga inom förlossningsvården efter en uppmärksammad svensk studie och tidigare forskning inom området. Redan nu arbetar förlossnings- och mödravården i stor utsträckning efter den nya rekommendationen och från och med 10 februari kommer alla gravida att erbjudas igångsättning.

- Det här gör vi för att minska risken för att ett foster ska dö under graviditeten, så kallad intrauterin fosterdöd, och tillmötesgå många gravida kvinnors önskemål, säger förlossningsöverläkare Marie Vikström Bolin.

Du bestämmer själv om du vill bli igångsatt

Risken för att ett foster ska dö under graviditeten är mycket liten men forskning visar att risken ökar något efter vecka 41.

Alla gravida som erbjuds igångsättning i vecka 41+(0-2 dagar) vill inte att förlossningen sätts igång.

- De gravida som inte väljer att acceptera erbjudandet om igångsättning kommer att erbjudas en extra kontroll på specialistmödravården, säger Marie.

Nya uppdaterade rutiner

För att arbeta enligt de nya rönen har verksamheten sett över de rutiner man arbetar efter idag och uppdaterat det som behövs.
Det är mödrahälsovården som informerar om erbjudandet och förlossningsvården som utför igångsättningen i de fall det blir aktuellt.

För att ta emot det ökande antalet igångsättningar kommer förlossningsvården i länet att utnyttja dygnets alla timmar för den planerade vården. Man ser också över möjligheten att utöka antalet rum så att fler får plats eftersom det kommer att bli längre vårdtid innan själva förlossningen startar.

Till toppen av sidan