AKTUELLT I VÄSTERNORRLAND

1 februari: Kundnöjdheten för 1177 på telefon ökar i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

1177 Vårdguiden på telefon får fortsatt höga betyg i kundnöjdhet. Enligt den senaste mätningen 2017-18 ligger Västernorrland på delad tredje plats tillsammans med Västerbotten.

Mätningen bygger på modellen Nöjd Kund Index, NKI, som är ett standardiserat index. Nöjdheten hos de som ringer in till 1177 Vårdguiden på telefon för att få telefonrådgivning mäts på en skala mellan 0-100. 2017 låg NKI:s resultat för Region Västernorrland på 84.  2018 har resultatet ökat till 87. Trovärdigheten har visat sig vara den kvalitetsfaktor som har störst påverkan på NKI.

Varje år besvaras ca 4,2 miljoner samtal av 1177 Vårdguiden på telefon. Därför lägger man stor vikt vid att undersöka invånarnas upplevelse av tjänsten. Nöjd Kund Index-undersökningar görs för att mäta invånarnas nöjdhet med 1177 Vårdguiden på telefons tjänster och för att identifiera vad som kan göras bättre.

Högt betyg för förtroende

I Västernorrland får tjänsten höga betyg, särskilt för bemötande och kommunikation där Västernorrland får 93 av 100.

 -  Betyg är en färskvara, så trots att vi fått goda betyg i många år är det väldigt roligt att se nya goda resultat, säger Eva Renstorp, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden på telefon i Västernorrland.

Väntetid

Väntetiden i 1177 Vårdguidens telefonkö är den kvalitetsfaktor som invånarna ger lägst betyg i undersökningen. Västernorrland får betyget 72 genomsnittet för Sverige är 65

 -  Vi jobbar fortlöpande med att försöka korta telefonköerna och har tex anpassat arbetstidsschemat och bemanning efter de tider de flesta av länets invånare ringer in, säger Eva Renstorp.

Så gick undersökningen till

Målgruppen i undersökningen är personer som ringer 1177 Vårdguiden på telefon. Urvalet har tagits fram genom att de som ringde fick en automatisk fråga i talsvaret om de ville delta. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under perioden 7 september till 7 december 2018. I varje region gjordes 200 intervjuer utom i Gotland och Sörmland, där antalet var 131 samt 191.Totalt baseras undersökningen på 4 122 intervjuer. Alla Sveriges regioner deltar i undersökningen.

Text: Ida Svalberg, Region Västernorrland

 

 

Till toppen av sidan