Läsning om att leva med cancer

Det finns väldigt många böcker om cancer. Här presenterar vi ett mindre urval som inte innehåller de allra senast utkomna titlarna, utan sådana som relativt enkelt går att finna på ett bibliotek eller i en bokhandel.

BokomslagBara mitt bröst - en överlevnadsbok för cancerdrabbade
Agneta Ullenius
1996, Norstedt

När Agneta Ullenius, journalist på Svenska Dagbladet, får beskedet att hon har bröstcancer bestämmer hon tidigt att hon vill skriva en bok om sina erfarenheter. Hon beskriver öppet och ärligt sin rädsla och oro, väntan på besked, möten med läkare och sjuksköterskor, operation och cellgiftsbehandlingar och den långa och plågsamma processen att få en bröstprotes. Varje del av den personliga berättelsen åtföljs av ett faktaavsnitt som anknyter till den fas av behandlingen där hon befinner sig just då.

 

BokomslagBröstcancer: Levd erfarenhet och fakta
Åse Frank, Anna Gran, Eva Rundqvist och Maria Arman
2008, Ica bokförlag

Tre av författarna har haft och genomgått behandling för bröstcancer, och den fjärde, Maria Arman, är sjuksköterska, forskare och initiativtagare till boken. De tre kvinnornas personliga berättelser löper parallellt genom boken, från misstanken om cancer till beskedet, genom de olika behandlingarna, och till slut återgången till vardagen. Arman sammanfattar och kommenterar varje kapitel. Gemensamt för de fyra är att de alla har en koppling till antroposifin, och två av dem får vård på Vidarkliniken i Järna, vilket beskrivs i ett kapitel.

 

Bokomslag...och jag vill leva
Ulrika Sandén
2006, Prisma

Ulrika Sandén led under flera år av svår huvudvärk, muskelryckningar och minnesluckor, och 30 år gammal får hon bekedet: hjärntumör. Hon opereras och mitt under läkeprocessen, när hon fått order av läkare att inte bli stressad, lämnar hennes sambo henne. Hela tillvaron rasar samman. Hon kämpar för att orka överleva, och så småningom försöka gå tillbaka till arbetslivet. Boken är skriven som en återblick, och i en inre dialog med mamman, som dog i leukemi när Ulrika var tonåring. Tonen i berättelsen känns trots det omskakande ämnet lugn och eftertänksam.

 

BokomslagFörändringar: Tio kvinnor skriver om cancer
2000, Nordiska museets förlag

1997 uppmanade Nordiska museet och Cancerfonden människor att skriva om sina erfarenheter av cancer. Berättelserna i boken är ett urval av alla de bidrag som kom in. Tio kvinnor berättar här om sin egen upplevelse, hur det var att få beskedet, hur de blivit bemötta av sjukvården, behandlingar, omgivningens reaktioner, sina egna tankar och känslor.

 

BokomslagDitt PSA är för högt
Lars Göran Pärletun

Författaren beskriver mycket grundligt hela förloppet från det att han först får problem att tömma blåsan, genom alla möten med läkare, undersökningar, provtagningar till operation. Tiden efter operationen fördjupar han sig i sambanet mellan prostatacancer och kost, och skriver en del om det i boken, men också om komplikationer som inkontinens och impotens, och om olika behandlingsmetoder.

 

BokomslagLeva nära cancer
Peter Strang
2004, Gothia

Författaren är cancerläkare. Boken är tänkt att ge både närstående och den som själv är cancersjuk praktisk information kring sjukdomen för att öka kunskapen och minska rädsla och oro. Här ges på ett sakligt och lättillgängligt sätt fakta om olika cancerformer, provtagning, diagnos och behandlingar, biverkningar, men också praktiska råd kring olika problem, som illamående och smärta. Psykologiska reaktioner som kris, oro och ilska tas också upp. Texterna är korta och informativa och boken kan med fördel användas som uppslagsbok.

Senast uppdaterad:
2011-01-31
Skribent:

Unn Hjohlman, Stockholms stadsbibliotek.

Redaktör:

Emma Holmér, 1177 Vårdguiden