Nyföddhetsreflexer

Hos nyfödda barn styrs många rörelser av reflexer, som man tror är till för att skydda barnet. I takt med att barnets rörelser blir mer viljestyrda och kontrollerade, kommer nyföddhetsreflexerna att försvinna. Reflexerna är beroende av hur vaket och piggt barnet är.

Omklamringsreflexen

Omklamringsreflexen, även kallad Mororeflexen, innebär att barnet gör en omfamnande rörelse med armarna vid plötsliga ljud och rörelser. Den försvinner kring fyra månaders ålder.

Foto på ett barn som griper om en vuxens fingerGripreflexer

Händerna och fötterna har gripreflexer. Genom att lägga sitt finger i barnets hand och trycka lätt mot barnets handflata kan man få barnet att gripa tag med ett fast grepp. Reflexen i handen försvinner kring fyra månaders ålder eller när barnet lär sig gripa viljemässigt.  

Tågripreflexen liknar handens gripreflex. Trycker man fingret mot främre delen av fotsulan kniper barnet till ordentligt med tårna. Reflexen i foten försvinner när barnet börjar stå på foten.Sök-, sug-, och sväljreflexer

Om man smeker barnets kind vänder det ansiktet mot den sidan. Det är den så kallade sökreflexen som underlättar för barnet att hitta bröstvårtan eller flaskan. Denna reflex försvinner kring fem månaders ålder.

Sugreflexen har barnet redan då det ligger i magen. Vid ultraljud är det inte ovanligt att se sitt barn suga på tummen. När man sticker in en bröstvårta, nappflaska eller ett finger i ett nyfött barns mun börjar det göra rörelser med tunga och mun. Sugreflexen stimuleras av beröring längst fram i gommen.

Spädbarn har även en sväljreflex. När barnet ska svälja, stängs andningsvägarna.

Foto som visar gångreflexenGångreflexen

Om man håller ett nyfött barn så att fotsulorna vidrör underlaget börjar barnet genast ta steg, den så kallade gångreflexen. Gångrörelsen är nästan helt utvecklad vid födseln, skillnaden är bara att spädbarnet går mer på tå. Det här betyder att barnet senare i livet, vid ungefär tio till tolv månaders ålder, egentligen inte lär sig att gå utan bara börjar finslipa sin medfödda talang.

Andra reflexer

Babinskireflexen innebär att barnet spretar med tårna om man drar sitt finger från barnets häl upp mot tårna. Reflexen försvinner när barnet börjar stå på foten.

Om man trycker ett finger lätt mot barnets handflata, öppnar barnet munnen. Man kan stimulera sugandet vid amning genom att massera barnets handflata. Den här reflexen kallas Babkinreflexen.

Dykreflexen är egentligen flera reflexer som framförallt innebär att barnet håller andan om det hamnar under vatten, för att hindra att vätska ska tränga ner i luftvägarna. Hjärtat börjar slå lite långsammare och blodet omfördelas för att spara på energi och syre.

Senast uppdaterad:
2011-01-17
Skribent:

Tor Lindberg, läkare, professor em. i barnmedicin

Redaktör:

Linda Ahlqvist, 1177.se

Granskare:

Bengt Lagerkvist, läkare, specialist i barnmedicin, Umeå Universitet

Fotograf:

Juliana Wiklund