Infektioner i hjärtat hos barn

Skriv ut (ca 3 sidor)

I samband med till exempel en infektion eller en operation, kan virus eller bakterier sprida sig till hjärtat och ge infektioner i vävnader i och kring hjärtat.

Skriv ut

Endokardit

Endokardit

Om bakterier kommer in i blodet och sprider sig till hjärtat kan bakterierna ge en infektion i hjärtklaffarna eller i den hinna som täcker hjärtväggens insida. Det kallas för endokardit och är vanligare hos barn med medfödda hjärtmissbildningar. Endokardit är även då mycket ovanligt, men kan ibland uppkomma samband med att barnet har ett sår, får en tand utdragen eller vid andra operationer i munhålan. Därför får barn med medfödda hjärtfel ibland antibiotika i förebyggande syfte hos tandläkaren.

Symtom

Barn som får endokardit kan känna sig allmänt sjuka och har vanligtvis feber. Barnet kan känna sig trött och andfådd.

Söka vård

Om ett barn med en medfödd hjärtmissbildning har oförklarlig feber under flera dagar kan man misstänka endokardit.  Man bör då söka vård direkt på en barnläkarmottagning eller akutmottagning.  Barnet behöver få behandling med antibiotika direkt i blodet under flera veckor.

Fäll ihop

Hjärtmuskelinflammation, myokardit

Hjärtmuskelinflammation, myokardit

I samband med en del virusinfektioner kan viruset infektera hjärtmuskeln och ge en hjärtmuskelinflammation, så kallad myokardit.  Hjärtmuskelinflammation kan också orsakas av till exempel bakterier eller parasiter, även om det är mer ovanligt.

Symtom

Barn som får hjärtmuskelinflammation kan ibland ha feber, halsont eller influensasymtom med till exempel  led- eller muskelvärk.  Ofta har barnet inga symtom alls.  Det är ovanligt att det gör ont, men om det gör det kommer smärtan oftast plötsligt. Barnet kan känna sig trött och andfådd.  Ibland kan infektionen påverka hjärtats arbetsförmåga och ge hjärtsvikt och hjärtklappning.  Barnet kan få svullna ögonlock och viktökning på grund av att det samlas vätska i kroppen. 

Söka vård

Om man misstänker att barnet har en hjärtmuskelinflammation ska man söka vård direkt på en akutmottagning. Oftast är inflammationen ofarlig och läker ut av sig själv, men ibland kan barnet behöva behandlas med läkemedel. Även om det är mycket ovanligt, kan hjärtfunktionen ibland bli så försämrad att en hjärttransplantation blir nödvändig.

Det är viktigt att barnet undviker kroppsansträngning, som till exempel idrott, vid en inflammation i hjärtmuskeln.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Behandling

Behandlingen beror på orsaken till inflammationen.  Hjärtmuskelinflammation som orsakas av virus går inte att behandla med antibiotika. Däremot kan barnets symtom behandlas med till exempel inflammationshämmande smärtstillande läkemedel.

Fäll ihop

Hjärtsäcksinflammation, perikardit

Hjärtsäcksinflammation, perikardit

Runt hjärtmuskeln finns en bindvävssäck som kallas hjärtsäcken, perikardiet. Den håller hjärtat på plats utan att hindra hjärtat från att kunna röra sig.Virus eller bakterier kan infektera hjärtsäcken, till exempel i samband med en annan infektion eller en hjärtoperation, och ge en hjärtsäcksinflammation med vätska i hjärtsäcken, så kallad perikardit.

Symtom 

Ofta har barnet inga symtom alls. Men ibland kan barnet ha feber, halsont eller influensasymtom med till exempel  led- eller muskelvärk.  Barnet kan känna sig trött och andfådd.  Ibland kan infektionen påverka hjärtats arbetsförmåga och ge hjärtsvikt och hjärtklappning.

Söka vård

Om man misstänker att barnet har hjärtsäcksinflammation ska man söka vård direkt på en barnläkarmottagning eller akutmottagning. Oftast är inflammationen ofarlig och läker ut av sig själv, men ibland kan barnet behöva vårdas på sjukhus.

Behandling

Det går att se om det finns vätska i hjärtsäcken med hjälp av ultraljud. Om det bara finns lite vätska följs barnet upp med täta kontroller.

Vid större mängder vätska punkteras hjärtsäcken med en nål så att vätskan kan sugas ut med en spruta. Små barn brukar sövas i narkos, för större barn brukar det räcka med lokalbedövning. Ibland kan vätskan komma tillbaka och behöva sugas ut flera gånger. Om perikarditen har orsakats av bakterier får barnet antibiotika.

Det är viktigt att barnet undviker kroppsansträngningar, som till exempel idrott, vid en inflammation i hjärtsäcken.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2011-10-10
Skribent:

Gudrun Björkhem, läkare, specialist i hjärtsjukdomar hos barn, Barnhjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Lund

Nils-Rune Lundström, läkare, professor em. i hjärtsjukdomar hos barn

Redaktör:

Linda Ahlqvist, 1177.se

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden