Opieka zdrowotna w Szwecji dla osób ubiegających się o azyl, ukrywających się lub nieposiadających pozwolenia na pobyt
Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller tillståndslös – polska

Skriv ut (ca 4 sidor)

Jeśli jesteś osobą dorosłą i ubiegasz się o azyl, ukrywasz się lub nie posiadasz pozwolenia na pobyt, masz w Szwecji prawo do opieki lekarskiej i stomatologicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki. Dzieci w wieku poniżej 18 lat mają prawo do opieki zdrowotnej i leczenia szpitalnego na takich samych warunkach jak wszystkie inne dzieci zamieszkałe na terenie wojewódzkiego samorządu terytorialnego, w którym chcą uzyskać świadczenia zdrowotne.

Skriv ut

Co zrobić, aby skorzystać z opieki zdrowotnej?

Co zrobić, aby skorzystać z opieki zdrowotnej?

Jeśli jesteś chory, możesz zgłosić się do przychodni ogólnej lub publicznej poradni specjalistycznej, np. Do poradni okulistycznej, na terenie dowolnego wojewódzkiego samorządu terytorialnego lub regionu. Tam będziesz mógł spotkać się z pielęgniarką lub lekarzem i opowiedzieć o swoich dolegliwościach.

W niektórych wypadkach do przyjęcia w publicznej poradni specjalistycznej może być wymagane skierowanie. Skierowanie to informacja, jaką lekarz, który przyjął Cię na wizycie w przychodni, wysyła do innej przychodni (poradni). Skierowanie zawiera informacje m.in. na temat aktualnego stanu zdrowia pacjenta oraz ewentualnych przebytych chorób. Przychodnia, do której skierowanie zostało wysłane, wezwie Cię na wizytę.

Skierowanie jest niepotrzebne w przypadku wizyty w przychodni ogólnej.

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy lekarskiej, możesz zgłosić się również do szpitalnego oddziału ratunkowego. W tym wypadku skierowanie nie jest wymagane.

Personel szpitalnego oddziału ratunkowego zadecyduje, czy w Twoim przypadku wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna, czy nie.

Fäll ihop

Karta LMA

Karta LMA

Zgłaszając się do placówki opieki zdrowotnej, należy podać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i numer telefonu. Należy również okazać kartę LMA lub potwierdzenie złożenia wniosku o azyl, jeśli takie posiadasz.

Kartę LMA wydaje Urząd Imigracyjny (Migrationsverket) w związku ze składaniem wniosku o azyl. Skrót LMA oznacza ustawę o przyjmowaniu osób ubiegających się o azyl, a sama karta stanowi tymczasowy dokument tożsamości obowiązujący do czasu rozpatrzenia wniosku o azyl. Jeśli nie zdążyłeś jeszcze otrzymać karty LMA, możesz okazać potwierdzenie złożenia wniosku o azyl.

Podczas pierwszej wizyty w placówce opieki zdrowotnej otrzymasz numer zastępczy. Numer ten należy zachować. Będzie on potrzebny w związku z każdą następną wizytą w placówce opieki zdrowotnej. Jeśli wcześniej otrzymałeś numer zastępczy, ale nie masz go przy sobie, ponownie podaj swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

Fäll ihop

Ile kosztuje opieka zdrowotna w przypadku osób dorosłych?

Ile kosztuje opieka zdrowotna w przypadku osób dorosłych?

Wiek, począwszy od którego pobierana jest opłata za wizytę lekarską i wizytę stomatologiczną, jest różny na terenie różnych wojewódzkich samorządów terytorialnych i regionów, jednak pobieranie opłat rozpoczyna się nie wcześniej niż z chwilą ukończenia wieku 18 lat.

Opłaty za udzielone świadczenia zdrowotne są następujące:

 • Opłata za wizytę u lekarza w przychodni wynosi nie więcej niż 50 SEK.
 • Opłata za wizytę u lekarza na podstawie skierowania wynosi nie więcej niż 50 SEK.
 • Opłata za inną wizytę niż wizyta lekarska wynosi nie więcej niż 25 SEK. Może to dotyczyć na przykład wizyty u kuratora, pielęgniarki lub fizjoterapeuty.
 • Opieka szpitalna jest bezpłatna.
 • Opłata za lek wydawany na receptę wynosi nie więcej niż 50 SEK.
 • Leki, które nie są objęte systemem ochrony przed wysokimi kosztami, np. leki przeciwkaszlowe, są pełnopłatne.
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem, aborcja, opieka zdrowotna podczas ciąży oraz porodu są bezpłatne.
 • Opłata za wizytę u stomatologa w Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej (Folktandvården) wynosi nie więcej niż 50 SEK. Za każdą kolejną wizytę u stomatologa obowiązuje opłata w wysokości nie większej niż 50 SEK.
 • Opłata za środki pomocnicze jest różna na terenie różnych wojewódzkich samorządów terytorialnych i regionów.

Jeśli musisz odbyć podróż związaną z leczeniem na terenie wojewódzkiego samorządu terytorialnego, w którym przebywasz, opłata wyniesie nie więcej niż 40 SEK. Jeśli zdecydujesz się na podróż do innego wojewódzkiego samorządu terytorialnego, będziesz musiał ponieść pełny koszt podróży. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

Istnieje górna granica opłat uiszczanych za leki wydawane na receptę. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy uiszczone przez Ciebie opłaty za opiekę lekarską i stomatologiczną oraz leki wydawane na receptę przekroczą pewną kwotę maksymalną, można złożyć wniosek w Urzędzie Imigracyjnym o zwrot wydatków ponad tę kwotę maksymalną.

Jeśli cierpisz na chorobę zakaźną i wymagasz leczenia na oddziale zakaźnym, jest ono bezpłatne.

Fäll ihop

Bezpłatna opieka zdrowotna dla dzieci i młodzieży

Bezpłatna opieka zdrowotna dla dzieci i młodzieży

Opieka zdrowotna jest z reguły bezpłatna w przypadku dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, jednak na terenie wielu regionów i wojewódzkich samorządów terytorialnych także osoby w wieku powyżej 18 lat mogą liczyć na bezpłatną opiekę zdrowotną. Opieka stomatologiczna dla osób, które nie ukończyły 18 lat, jest w każdym przypadku bezpłatna.

Bezpłatną opiekę zdrowotną można uzyskać np. w:

 • poradni młodzieżowej
 • przychodni ogólnej
 • szpitalu
 • Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej (Folktandvården).

Świadczenia zdrowotne udzielone w szpitalnym oddziale ratunkowym mogą być płatne lub bezpłatne, w zależności od danego wojewódzkiego samorządu terytorialnego lub regionu.

Dziecko cierpiące na chorobę zakaźną i wymagające leczenia otrzyma tego typu opiekę zdrowotną bezpłatnie.

Fäll ihop

Prawo do tłumacza

Prawo do tłumacza

Jeśli nie znasz języka szwedzkiego, podczas wizyty w placówce opieki zdrowotnej lub opieki stomatologicznej możesz mieć prawo do tłumacza. Pomoc tłumacza jest bezpłatna. Przed wizytą Ty albo Twój przedstawiciel poinformujcie, że potrzebna będzie pomoc tłumacza. Tłumacz może być obecny podczas wizyty osobiście lub przez telefon.

Decyzję o tym, czy w danym przypadku potrzebny jest tłumacz, podejmuje personel placówki opieki zdrowotnej. Wybiera on też osobę tłumacza. Jeśli cierpisz na zaburzenia mowy lub słuchu, również zostanie Ci zapewniona pomoc tłumacza. Lepiej jest skorzystać z tłumacza oferowanego przez służbę zdrowia, niż przychodzić z własnym tłumaczem. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy własnego tłumacza, służba zdrowia nie ma obowiązku zapłaty za jego pomoc.

Potrzebujesz tłumacza? Pokaż ten rysunek personelowi.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez tłumaczy i personel służby zdrowia

Pracownicy służby zdrowia oraz tłumacze objęci są obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że osoby te nie mogą przekazywać informacji na Twój temat innym osobom lub urzędom bez Twojej zgody.

Fäll ihop

Bezpłatne badanie stanu zdrowia dla dzieci i dorosłych

Bezpłatne badanie stanu zdrowia dla dzieci i dorosłych

Wszystkim dzieciom i osobom dorosłym ubiegającym się o azyl przysługuje bezpłatne badanie stanu zdrowia. Badanie stanu zdrowia należy wykonać jak najwcześniej po przybyciu do Szwecji. Jeśli nie posiadasz pozwolenia na pobyt lub jeśli się ukrywasz, badanie stanu zdrowia powinno zostać Ci zaoferowane, gdy zgłosisz się po pomoc lekarską.

Badanie stanu zdrowia wykonywane jest przez pielęgniarkę. Pielęgniarka sprawdzi Twój stan zdrowia, pobierze próbki do badania w celu sprawdzenia, czy nie cierpisz na choroby zakaźne, oraz poinformuje Cię o sposobie funkcjonowania opieki zdrowotnej. Ma to na celu umożliwienie Ci skorzystania z niezbędnej opieki zdrowotnej i leczenia.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-11
Redaktör:

Redaktor: Ingemar Karlsson Gadea, Maud Cordenius, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Korektor: Olle Olsson, administracja, wydział zdrowia i opieki społecznej, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Fotograf:

Fotograf: Juliana Wiklund