World Aids Day 1 december 2017

Hiv idag är inte som igår – World Aids Day 2017 vill förmedla kunskapen om hur det är att leva med hiv i Sverige idag, och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering.

Behandling av Hiv i Sverige är i dag så effektiv att smittsamheten blir mycket låg. Ju tidigare en hiv-infektion upptäcks hos en person desto tidigare kan behandling påbörjas och skadan på immunförsvaret minimeras.

- Den behandling av hiv som används idag minskar virusmängden till oftast ej mätbara nivåer i blodet. Det innebär att risken att smitta andra blir minimal samtidigt som skador på immunförsvaret kan förhindras. Det betyder att den smittades förväntade livslängd inte behöver påverkas av infektionen, säger smittskyddsläkare Hans Boman

http://www.hividag.se/ finns frågor och svar samt filmer och intervjuer som ger en ökad kunskap om hiv och hur det är att leva med hiv.

Här på 1177 Vårdguiden kan du även ta del av fyra personers berättelser kring hiv

Text: Eva Coos Berglund, redaktör Landstinget Västernorrland

Till alla nyheter