Gratis gästverk för våra besökare

Från den första februari erbjuder Region Västernorrland våra besökare på sjukhus och mottagningar gratis gästnätverk i många av våra lokaler.

Tidigare har det funnits gästnätverk men det har inte varit gratis. Gästnätverket heter RVN-Guest och är kostnadsfritt och tillgängligt för alla.

Registrera dig via sms eller e-post

För att få tillgång till nätverket registrerar du dig via sms eller e-postadress. Efter registrering består inloggningen ett dygn vilket innebär att om du är inneliggande patient så får du logga in på nytt varje dag.

Gästnätverket finns bland annat på våra tre sjukhus i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik samt i Regionens hus i Härnösand.

Text: Eva Coos Berglund, redaktör 1177.se/vasternorrland

Till alla nyheter