Fler fick särskilt tandvårdsbidrag 2017

Över 4 miljoner personer fick någon typ av statligt tandvårdsstöd förra året. Av dem fick ungefär 57 000 särskilt tandvårdsbidrag. Det är en ökning på ungefär 7000 från året innan.

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna så att du behöver förebyggande tandvård. Det kan till exempel vara om du har cystisk fibros, svår KOL eller en tarmsjukdom som ulcerös kolitCrohns sjukdom eller tarmsvikt.

Det särskilda tandvårdsbidraget är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget inom tandvården. Om du får särskilt tandvårdsbidrag har du också rätt till allmänt tandvårdsbidrag.

Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och pengarna dras av på summan när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Senast 30 juni respektive 31 december varje år måste det särskilda tandvårdsbidraget användas.

Här kan du läsa mer om särskilt tandvårdsbidrag.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter