Alkohol och narkotika, riskbruk, skadligt bruk och beroende

Skriv ut (ca 3 sidor)
Västernorrland

Sök hjälp i Västernorrland

Om du behöver hjälp och stöd i ditt alkohol eller drogberoende så kan du vända dig till din hälso-/vårdcentral, ungdomsmottagning eller din kommun.

Det finns även temaområdet Alkohol där du finner relevant information och artiklar.

Hälso-/vårdcentraler
Ungdomsmottagningar i länet

Härnösands kommun

Kramfors kommun

Sundsvalls kommun

Sollefteå kommun

Timrå kommun

Örnsköldsviks kommun

Ånge kommun 

Skriv ut

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger som du kan bli beroende av.

Många former av narkotika är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del former av narkotika kan vara lagliga, men ändå skadliga om du använder dem på fel sätt. Det kan till exempel vara vissa läkemedel eller preparat som du kan handla på nätet.

Om du är beroende använder du alkohol eller narkotika så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad. Då blir det blir svårt att klara sig utan. Att vara alkoholberoende innebär att du inte längre kan styra över ditt drickande.

Risken för att bli beroende är större om du använder drogen ofta eller mycket. Att använda en drog ofta eller mycket kallas för riskbruk.

Om du har blivit beroende leder det ofta till både medicinska och sociala problem. De flesta som dricker för mycket eller använder narkotika är medvetna om problemet. Ändå kan det vara svårt att berätta om det för andra. Då gäller det att försöka prata med någon som du har förtroende för.

Det finns hjälp att få

Det finns hjälp att få

Om du har problem med alkohol eller narkotika kan du få bra hjälp.

Även du som är närstående kan få hjälp. Hur du själv påverkas av att vara närstående till någon som dricker eller använder narkotika är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp du behöver.

Du som har alkoholproblem eller narkotikaproblem kan få samtalsterapi. Ibland behövs också medicin. Ofta följer man något behandlingsprogram. Då är det också vanligt att närstående får vara med i behandlingen. Målet är att livet tillsammans ska funka.

Förutom den beroendevård som finns inom sjukvården eller socialtjänsten kan även kyrkan och vissa frivilligorganisationer erbjuda stöd och hjälp.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Fäll ihop

Frågor och svar

UMO om alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Mer på andra webbplatser

Mer information om alkoholvanor

Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-01-17
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sven Andréasson, överläkare, professor, beroendecentrum, Stockholm


Västernorrland
Tillägg uppdaterade:
2017-01-17
Skribent:
Per-Albin Dahlström, folkhälsoplanerare Landstinget Västernorrland
Redaktör:
Eva Coos Berglund, redaktör 1177.se/vasternorrland
Granskare:
Per-Albin Dahlström, folkhälsoplanerare Landstinget Västernorrland