Primolut-Nor

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Primolut-Nor är ett läkemedel som innehåller hormonet noretisteron. Det har liknande verkan som ett av kroppens egna könshormoner, progesteron, även kallat gulkroppshormon. Konstgjorda gulkroppshormoner kallas för gestagener.

Primolut-Nor används vid oregelbunden mens, utebliven mens eller för att skjuta upp eller påskynda mensen. Det används även för att behandla sjukdomen endometrios.

Recept och högkostnadsskydd

Primolut-Nor finns som tabletter i styrkan 5 milligram. Läkemedket är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Gulkroppshormon frisätts från gulkroppen efter ägglossningen, under de sista 14 dagarna i menscykeln, och förbereder slemhinnan i livmodern för att ta emot det befruktade ägget. Om ägget inte är befruktat tillbakabildas gulkroppen och halten av gulkroppshormon i blodet sjunker. Slemhinnan i livmodern skrumpnar och stöts ut från kroppen med nästa mensblödning.

Genom att tillföra gulkroppshormon i läkemedelsform kan menscykeln påverkas. Effekten av Primolut-Nor beror på dosen och när du tar läkemedlet.

När du tar Primolut-Nor kan du förvänta dig en mensblödning inom 2-5 dagar efter det att du slutat ta läkemedlet.

Hur tar jag läkemedlet?

Beroende på önskad effekt kan läkemedlet tas på olika sätt och under olika tidsperioder. Det är därför viktigt att du förstår hur du ska använda läkemedlet.

Du kan skjuta upp mensen genom att börja ta Primolut-Nor senast 3 dagar före förväntad mens. När du sedan slutar, vanligen efter 10-14 dagar, får du mens inom några dagar.

Vid behandling av utebliven mens brukar Primolut-Nor ibland kombineras med ett östrogenläkemedel. Läkemedlen tas då enligt ett speciellt schema som du får av din läkare.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen är olika beroende på varför läkemedlet används. En vanlig dos är 1-2 tabletter dagligen. Tabletterna brukar tas under 1-2 veckor. Vid endometrios brukar läkemedlet tas utan uppehåll under en längre period, oftast 4-6 månader.

Viktigt

Tala om för läkaren om du har porfyri, någon sjukdom i levern eller om du har haft gulsot under tidigare graviditet. Du kan då behöva gå på regelbundna kontroller.

Du måste vara helt säker på att du inte är gravid när du börjar ta Primolut-Nor.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Effekten av Primolut-Nor kan påverkas om du samtidigt tar

  • läkemedel mot epilepsi som innehåller till exempel fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin
  • läkemedel mot tuberkulos som innehåller till exempel rifampicin eller rifabutin
  • läkemedel mot hiv som innehåller till exempel nevirapin, lopinavir eller amprenavir
  • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel få menssmärtor och öka i vikt. En del kan få humörförändringar i form av nedstämdhet och aggressivitet.

Läkemedlet kan orsaka oväntade blödningar. Om blödningarna inte upphör bör du kontakta en läkare för undersökning. Risken för oväntade blödningar ökar om du tar läkemedlet på annat sätt än läkaren har rekommenderat.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Om du blir gravid när du använder läkemedlet ska du sluta ta det och rådgöra med läkare.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas. Rådgör med läkare vid mer än tillfällig användning av medicinen.

Andra läkemedel som innehåller gestagent hormon

Det finns andra läkemedel som innehåller andra typer av gestagent hormon. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma eller liknande hormoner, eftersom du då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller gestagent hormon är

  • Provera
  • Duphaston.

Det finns också läkemedel som innehåller gestagent hormon i kombination med östrogen. Även preventivmedel, till exempel p-piller, minipiller och p-stavar, innehåller gestagent hormon.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-25
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Britt-Marie Landgren, professor, gynekolog och förlossningsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge