Kalcipos-D, Kalcipos-D mite och Kalcipos-D forte

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Kalcipos-D är ett läkemedel som innehåller kalcium och vitamin D. Läkemedlet kan användas när du har brist på kalcium och vitamin D och inte får i dig tillräckligt av dessa ämnen genom mat och dryck.

Kalcipos-D används också tillsammans med andra läkemedel för att förebygga och behandla benskörhet.

Det finns tre olika varianter av läkemedlet: Kalcipos-D, Kalcipos-D mite och Kalcipos-D forte. De innehåller samma mängd kalcium men olika mängd vitamin D.

Så här fungerar läkemedlet

Kalcium har flera funktioner i kroppen, bland annat stärker det benvävnaden i skelettet. Skelettet fungerar också som ett förråd av kalcium. Om mängden kalcium i kroppen blir för låg, till exempel om du inte får i sig tillräckligt med kalciumrik mat och dryck, använder kroppen istället det kalcium som finns lagrat i skelettet. Då sker en så kallad urkalkning av skelettet vilket kan bidra till att benvävnaden blir skör och risken för benbrott ökar.

Kalcium motverkar urkalkning av skelettet. Vitamin D ökar kroppens förmåga att ta upp kalcium i tarmen och binda det till benvävnad. Behandling med en kombination av kalcium och vitamin D kan minska risken för vissa benbrott bland de allra äldsta.

Recept och högkostnadsskydd

  • Kalcipos-D finns som tabletter och tuggtabletter. En tablett eller tuggtablett Kalcipos-D innehåller 500 milligram kalcium och 10 mikrogram vitamin D.
  • Kalcipos-D mite finns som tabletter och innehåller 500 milligram kalcium och 5 mikrogram vitamin D.
  • Kalcipos-D forte finns som tabletter och tuggtabletter och innehåller 500 milligram kalcium och 20 mikrogram vitamin D.

Kalcipos-D och Kalcipos-D forte är receptbelagda. Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Kalcipos-D mite kan köpas receptfritt. Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Hur tar jag läkemedlet?

De vanliga tabletterna kan du svälja hela, dela eller krossa. Tabletterna är ljuskänsliga. Därför bör du helst förvara dem i originalförpackningen.

Effekten av Kalcipos-D kan påverkas av livsmedel som innehåller oxalsyra, till exempel spenat och rabarber, och fytinsyra, till exempel fullkornsflingor. Du bör vänta minst två timmar efter att du har ätit denna typ av mat innan du tar Kalcipos-D.

Tuggtabletterna är känsliga för fukt och är ljuskänsliga. Därför bör du helst förvara dem i originalförpackningen.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

En vanlig dos Kalcipos-D är 1 tablett eller tuggtablett 1-2 gånger dagligen.
För Kalcipos-D Mite är en vanlig dosering 1 tablett 1-3 gånger dagligen.
En vanlig dos av Kalcipis-D Forte är 1 tablett eller tuggtablett dagligen.

Läkemedlet ska inte användas av barn, utan att en läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Kalcium behövs för en rad andra funktioner i kroppen än bara uppbyggnad av skelettet. Funktionen hos muskler och nerver är beroende av att mängden kalcium i kroppen hålls på en viss nivå. Därför ska du inte ta för mycket kalcium.

Kombinera inte Kalcipos-D med andra läkemedel som innehåller kalcium eller D-vitamin om inte en läkare har rekommenderat det. Du bör även undvika att kombinera Kalcipos-D med multivitaminpreparat eftersom du då kan få i sig för mycket vitamin D. Om du behöver ett tillskott av andra vitaminer eller mineraler bör du diskutera det med din läkare.

Använd inte Kalcipos-D om du har en ökad halt kalcium i blodet eller urinen.

Om du behandlas med höga doser Kalcipos-D under lång tid kan du behöva lämna blodprov för att mäta kalciumhalten.

Använd inte läkemedlet om du har njursten. Om du tidigare haft problem med njursten ska du berätta det för läkaren.

Om du blir sängliggande under en längre tid, till exempel efter ett benbrott eller någon annan sjukdom, ska du tala om för läkaren att du använder Kalcipos-D. Ibland kan det vara nödvändigt att göra ett uppehåll i behandlingen tills dess du kan vara uppe och röra dig igen.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Det är särskilt viktigt att du berättar för läkaren att du använder Kalcipos-D om du får en antibiotikakur. Antibiotika av typerna kinoloner och tetracykliner ska inte tas samtidigt med läkemedel som innehåller kalcium eftersom effekten av antibiotikan då kan minska avsevärt. Hur lång tid du bör låta det gå från det att du tar kalciumtabletterna tills du tar antibiotikan varierar lite beroende på vilket antibiotikapreparat du använder. Om du är osäker bör du fråga läkaren eller på ett apotek. Exempel på antibiotika av typen kinoloner är Ciprofloxacin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Ciprofloxacin Actavis och Norfloxacin Krka. Exempel på tetracykliner är Doxyferm och Tetracyklin Meda.

Om du använder Levaxin eller läkemedel av typen bisfosfonater mot benskörhet ska du inte ta de läkemedlen samtidigt som Kalcipos-D. Det måste gå minst 2 timmar mellan intagen. Det är vanligt att Kalcipos-D och bisfosfonater tas enligt ett särskilt schema som görs upp tillsammans med läkaren. Exempel på bisfosfonater är Alenate och Alendronate, som innehåller det verksamma ämnet alendronsyra.

Du ska inte ta Kalcipos-D om du använder läkemedel mot cancer som innehåller estramustin, till exempel Estracyt.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av läkemedlet, men en del kan få besvär av till exempel förstoppning.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid. Men om du använder andra läkemedel, kosttillskott eller multivitaminpreparat ska du berätta det för din läkare. Under en graviditet ska du inte ta mer är 15 mikrogram vitamin D per dygn. Det är därför vanligt att du får en lägre dos av Kalcipos-D när du är gravid eller att du får byta till Kalcipos-D mite som innehåller mindre vitamin D.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det osannolikt att barnet påverkas. Men det är bra att läkaren på BVC känner till behandlingen om det skulle bli aktuellt att ge barnet extra tillskott av vitamin D, så kallade D-droppar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen

Det finns andra läkemedel som innehåller kalcium eller vitamin D. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller både kalcium och vitamin D är Calcichew-D3, Cal-D-Vita och Recikalc-D forte.

Exempel på läkemedel som innehåller kalcium är Calcitugg, Calcium Sandoz, Kalcidon och
Kalcipos.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-06-20
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ewa Waern, läkare, specialist i åldrandets sjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal