Ångest

Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga

Barn och unga kan ha svårt att må bra igen efter att ha varit med om allvarliga händelser som exempelvis flykt eller övergrepp. Barnen kan få kraftig oro, plågsamma minnen eller mardrömmar. Med stöd och behandling har barn goda chanser att bli fria från sina symtom.

Vid posttraumatiskt stressyndrom skiljer sig symtomen för barn delvis från vuxnas symtom. Även utredning och behandling kan vara olika för vuxna och barn. Du kan också läsa om posttraumatiskt stressyndrom på UMO eller Youmo.

Posttraumatiskt stressyndrom kallas också för PTSD som är en förkortning från engelskans ”posttraumatic stress disorder”.

I den här artikeln används ordet barn för barn och unga upp till 18 år. Artikeln vänder sig till dig som är vårdnadshavare eller närstående till ett barn med symtom som kan vara PTSD.

Till toppen av sidan