LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Om ditt provsvar – antikroppstest

Innehållet gäller Västerbotten

Antikroppstest, eller serologiskt test, visar om det finns antikroppar mot virus i ditt blod. Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 heter SARS-CoV-2.

Oavsett vilket provresultat du får är det viktigt att du fortsätter följa myndigheternas råd för att skydda dig själv och andra från att bli smittade av coronaviruset.

Positivt provsvar

Om du får ett positivt provsvar innebär det att du har antikroppar mot SARS-CoV-2. Det betyder att du har haft covid-19.

Folkhälsomyndigheten bedömer att du som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd som varar upp till ett halvår, räknat från det att du hade symtom på covid-19. Om du har antikroppar mot SARS-CoV-2 minskar risken att du smittas och därmed minskar även risken att du för smittan vidare till andra. Du kan därför i större utsträckning träffa andra personer, till exempel umgås med närstående, både inomhus och utomhus.

Även om resultatet är positivt behöver du alltid bedöma varje enskilda situation. Det är också viktigt att du fortsätter följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället.

Negativt provsvar

Ett negativt provsvar innebär att du inte har mätbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2. Det tyder på att du inte har haft covid-19.

Det kan också bero på att du tagit provet för tidigt, det vill säga mindre än två veckor efter att du blev frisk. Det kan också vara så att du har haft antikroppar, men att det har gått så lång tid sedan du var sjuk så att de har försvunnit.

Fortsätt följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning i samhället.

Inte utförd

Om du får svaret ”Inte utförd” betyder det att provet inte har kunnat analyseras på grund av tekniska orsaker. Då ska du kontakta din hälsocentral för att boka ny provtagning utan kostnad. Ta med och visa upp provresultatet vid provtagningstillfället.

Fortsätt följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning i samhället.

Till toppen av sidan